LTO+pleit+voor+meer+boerennatuur
Nieuws
© Harry Tielman

LTO pleit voor meer boerennatuur

LTO Noord wil samen met Drents Particulier Grondbezit meer kansen creëren voor nieuwe boerennatuur. Zonder inzet van 'zelfrealisatie' door particuliere grondbezitters, komt het natuurbeleid van Drenthe niet van de grond waarschuwen ze.

In het kader van het Programma Natuurlijk Platteland (PNP) wil provincie Drenthe de komende jaren nog 3.885 hectare aan landbouwgronden omvormen tot natuur. Voor gebieden als Drentsche Aa, Hunzedal en Oude Diep wordt tot nog toe getracht zowel natuur- als water-en landbouwdoelstellingen te halen via traditionele grondverwerving.

Uit de rapportages van gebiedsmakelaar Prolander blijkt dat het op deze manier een moeilijke klus wordt. LTO Noord en DPG stellen vast dat alle doelstellingen in PNP, uitgedrukt in ruimtebeslag, bij elkaar zo fors zijn dat ze nu al tot spanning leiden op de agrarische grondmarkt. Boeren zullen daarom niet zo snel verkopen voor natuur.

Meer kansen

Het halen van die PNP-doelstellingen gaat volgens de twee organisaties niet lukken zonder dat er meer kansen komen voor realisatie van natuur door particuliere grondeigenaren zelf. De grond blijft dan in bezit van de huidige eigenaar maar voldoet dan wel aan de natuurdoelstellingen uit het PNP.

Wil dat proces op gang komen, dan moet er nog wel wat veranderen. De provincie moet zich bijvoorbeeld duidelijker opstellen, vinden LTO en DPG. Zoals in het omschrijven welke natuur- en waterdoelen in een gebied, liefst op perceelsniveau, moeten worden gehaald. Zo wordt het voor eigenaren en direct betrokkenen duidelijk op welke wijze een particulier natuurgebied moet worden ingericht. Ze kunnen dan inschatten of het voor hen ook haalbaar is en of de benodigde maatregelen passen bij hun huidige agrarische bedrijfsvoering.

Waarschuwing

Zolang dat inzicht niet kan worden gegeven, kan particulier natuurbeheer onvoldoende worden benut, waarschuwen de twee organisaties. Zij pleiten om op een tweetal plekken op een andere wijze naar het realiseren van nieuwe natuur te kijken. Zo ontstaat meer duidelijkheid over de gevolgen van particulier beheer. Ook het bedrijfseconomisch doorrekenen van de gevolgen van de omvorming naar natuur moet worden meegenomen.

De plannen van LTO en DLG zijn volgens LTO-bestuurder Tanja Beuling positief ontvangen door Gedeputeerde Staten. 'Voor hen is het niet zo zwart-wit dat het zonder particulier initiatief niet zou lukken, maar ze zeiden wel willen alle kansen te willen aangrijpen het PNP en succes te maken.' GS verwacht ook voorstellen voor een proefproject.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  22° / 14°
  20 %
 • Maandag
  18° / 15°
  60 %
 • Dinsdag
  18° / 14°
  20 %
Meer weer