Waardering en trots terug in melkveesector

In 2025 kan de melkveehouderij, meer dan nu, rekenen op trots en waardering. De sector werkt de komende jaren hier zelf hard aan, blijkt uit de nieuwe toekomstvisie van LTO Melkveehouderij.

De melkveehouderij denkt en doet in 2025 in sluiten van kringlopen, de sector benut daarbij de kracht van haar diversiteit in type bedrijven en type ondernemers en heeft een waardevolle bijdrage aan de samenleving. Dat is de kernboodschap van de visiereis die 24 melkveehouders in de afgelopen 117 dagen hebben afgelegd.

Vandaag is 'Samen naar een nieuwe wij' overhandigd aan Wil Meulenbroeks, voorzitter van de vakgroep melkveehouderij van LTO Nederland. Het is een uniek moment, want het is voor het eerst dat leden een behoorlijk ver uitgewerkte basis leveren voor de strategische agenda voor de melkveehouderij.

Kernpunten daarbij zijn circulair ondernemen, de kracht van diversiteit benutten en van meerwaarde willen zijn voor de samenleving met daarin een verbindende rol voor LTO Nederland.

Voorzitter Wil Meulenbroeks van LTO Melkveehouderij is trots op het resultaat en zeer positief over het proces: 'Op de eerste plaats ben ik deze groep leden dankbaar voor het inspirerende document dat zij vandaag hebben opgeleverd. Daar is veel denkwerk in opgenomen waar wij als vakgroep mee vooruit kunnen. Ik zie het als basis voor een strategische agenda op weg naar een duurzame melkveehouderij. We hebben vandaag een duidelijke opdracht meegekregen van deze leden.'

'Het document geeft aan dat we met elkaar aan de slag moeten om de belangrijkste uitdagingen van vandaag en van de toekomst in interactie met de leden op te pakken. We vertalen 'Samen naar een nieuwe wij' in een strategische agenda en bijbehorende acties. Maar eerst gaan we de komende weken in alle provincies in gesprek met de leden en met onze stakeholders. We verwachten in het voorjaar 2018 onze agenda te presenteren', vervolgt de vakgroepvoorman.

Circulair ondernemen

Een belangrijke ambitie in het document is het circulair ondernemen. 'Wij werken in 2025 met zoveel mogelijk gesloten kringlopen', licht Anke Wismans uit Oosterhout toe. Zij is een van de 24 visiereizigers: 'We vinden het als sector belangrijk om te streven naar minimale emissies en efficiënt gebruik van hulp- en grondstoffen. We doen dat allemaal op een manier die bij ons eigen bedrijf past. Zo maken we op een positieve wijze gebruik van de kracht van de diversiteit.'

'Klimaatvraagstukken zijn een uitdaging voor de toekomst', vult melkveehouder Stefan te Selle uit Winterswijk aan. Ook hij was betrokken bij de totstandkoming van 'Samen naar een nieuwe wij'. 'Wij zijn als melkveehouderij inventief genoeg om oplossingen te vinden voor deze dilemma's. Doordat wij blijven innoveren dragen we positief bij aan het klimaat en onze omgeving. Het mooie is dat we daar als bedrijf ook nog een goede boterham mee kunnen verdienen.'

In 2025 is de meerwaarde van de melkveehouderij voor de samenleving onmiskenbaar, staat er in 'Samen naar een nieuwe wij'. 'We zijn op dit moment al een sector die belangrijk is voor de samenleving', vindt Anke Wismans. 'In 2025 willen we een stap verder zijn. De Nederlandse melkveehouderij wordt dan herkend en erkend als internationaal koploper voor gezonde en duurzame voeding en als betrokken ondernemers die zorg dragen voor landschap en milieu.'

Rol van LTO

Stefan te Selle: 'We hebben ook nagedacht over de rol van LTO. Wij vinden dat LTO belangrijk is voor het uitvoeren van wat wij met elkaar hebben opgeschreven. LTO moet staan voor onze toekomst en vanuit een sterke band met de leden actief met andere partijen werken aan de realisatie van wat wij graag willen.'

'Ook is LTO verantwoordelijk voor heldere communicatie naar de samenleving, bundelen van kennis en faciliteren van onderzoek. Wij stellen dan ook voor om een LTO Communicatiehuis in het leven te roepen van waaruit deze activiteiten plaatsvinden. Zo kunnen we samen actief werken aan een nieuwe wij!', besluit Te Selle.

Weer

 • Maandag
  35° / 21°
  10 %
 • Dinsdag
  35° / 21°
  10 %
 • Woensdag
  33° / 21°
  20 %
Meer weer