Betalingsregeling+voor+procederende+boeren
Nieuws
© Ida Hylkema

Betalingsregeling voor procederende boeren

Minister Carola Schouten van Landbouw komt met een betalingsregeling voor boeren die alsnog een heffing moeten betalen. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer. In eerste instantie werden de boeren vrijgesteld voor het fosfaatreductieplan, maar in hoger beroep werd de zaak toch afgewezen.

Deze regeling is bedoeld om de veestapel te laten krimpen, door ondernemers van wie de veestapel is gegroeid na 2 juli 2015 deze wederom te laten reduceren dan wel een heffing over het gegroeide deel te laten betalen.

Schouten: 'Tegelijkertijd heb ik er oog voor dat het in eenmaal moeten opbrengen van de alsnog verschuldigde heffing tot acute financiële problemen kan leiden. Daarom ben ik bereid om een betalingsregeling te treffen'.