Kansen+voor+kavelruil+Flevoland
Nieuws
© Bert Hartman

Kansen voor kavelruil Flevoland

In de stuurgroep Kavelruil Flevoland zijn afspraken gemaakt over de opzet van een programma voor kavelruil in de provincie.

Op basis van een eerste inventarisatie in het zuidelijk deel van de Noordoostpolder wordt begin volgend jaar gekeken welke aanpak de beste is. Afgelopen maandag kwamen bestuurders van provincie, Rijks Vastgoed Bedrijf en LTO Noord voor het eerst bij elkaar. Besloten is voortaan ook waterschap Zuiderzeeland uit te nodigen voor deelname. Een ambtelijke werkgroep kavelruil gaat nu plannen maken voor concrete vervolgstappen.

'Het heeft even geduurd, maar de wil om te komen tot kavelruilprojecten is er wel', stelt regiobestuurder Arnold Michielsen van LTO Noord vast. Hij zit namens LTO Noord in de stuurgroep. Eerdere pogingen uit de accountancy en makelaardij om kavelruil in Flevoland op poten te zetten bleven tot nu toe beperkt tot incidentele ruiltransacties.

Meerwaarde

Nu het Rijksvastgoedbedrijf is aangehaakt, zijn de kansen dat er planmatige ruilprojecten op poten worden gezet veel groter. RVB is de grootste speler in Flevoland als het gaat om het beschikbaar stellen van ruilgrond. Het bedrijf heeft aangegeven een duidelijke meerwaarde te zien in de opzet van ruilprocessen.

Volgens Michielsen is het de bedoeling niet alleen agrarische structuurverbetering te bereiken met ruilprojecten. 'We mikken op een integrale aanpak. Dus ook knelpunten op het gebied van natuur, verkeer, infrastructuur, waterhuishouding en bodemdaling worden in een project meegenomen.'

Behoefte

Voor de zuidkant van de Noordoostpolder is inmiddels een inventarisatie gemaakt op basis van kaartmateriaal. De verkaveling en de eigendommen zijn in beeld gebracht zodat duidelijk is wie waar grond heeft liggen. Op basis daarvan kan worden aangegeven welke behoefte is te verwachten.

In januari verwacht Michielsen dat de vier partners in de stuurgroep kunnen beslissen of en hoe er een vervolg aan wordt gegeven. 'Als alle partijen dan ja zeggen, kunnen we verdere stappen zetten.' In een volgende fase kunnen de betrokken grondgebruikers worden benaderd om hun bereidheid tot deelname te peilen.

Versnippering

'Het is alle partijen wel duidelijk dat verdere versnippering van landbouwgrond niet gewenst is. En ook de politiek heeft aangegeven dat er wat moet gebeuren', aldus Michielsen. Hij wijst er op dat er al financiële middelen klaar liggen om kavelruilprojecten te stimuleren. 'Het zou zonde zijn om dat niet te benutten.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  23° / 11°
  20 %
 • Donderdag
  24° / 13°
  50 %
 • Vrijdag
  23° / 15°
  20 %
Meer weer