Omschakelen naar biologisch biedt perspectief

Investeren of stoppen. Voor die keuze stonden André Boerrigter en Frieda de Weerd. Tot een van hun kinderen hen op het spoor van de biologische varkenshouderij zette. Vrijdag werd het gesloten bedrijf met 80 fokzeugen feestelijk geopend.

In het Drentse Kerkenveld hadden André Boerrigter en Frieda de Weerd een vleesvarkenbedrijf met 1.200 vleesvarkenplaatsen. Het bedrijf voldeed niet aan het Besluit Emissiearme Huisvesting. 'We wilden investeren in een luchtwasser, maar toen het idee van biologische varkenshouderij kwam, heb ik me daarin verdiept en werd steeds enthousiaster', zegt Boerrigter.

Gesloten bedrijf

De bestaande vleesvarkenstal en machineberging werd verbouwd en biedt nu onderdak aan de guste en dragende zeugen (Topigs 50), de beer (Tempo) en vleesvarkens (10 afdelingen). Over de volle lengte kreeg de stal een onderkelderde uitloop. Daar tegenover werd een nieuwe kraamopfokstal gebouwd met 42 kraamopfokhokken. De familie Boerrigter heeft nu een gesloten bedrijf met 80 zeugen en 760 vleesvarkens.

Mooi aan het nieuwe bedrijf noemt Boerrigter dat de onderneming er eentje is geworden van het hele gezin. Zagen die hem voorheen alleen wanneer hij 'voor' was, nu zijn alle gezinsleden 'achter' te vinden. 'Ons bedrijf is arbeidsintensiever geworden, maar we gaan er met zijn allen vol passie voor en in de biologische varkenshouderij wordt dat werk ook beloond', merkt Frieda de Weerd op.

Achim Tijkorte: 'Wie niet heel erg sterk in de keten wil werken en kan werken moet zich serieus afvragen of deze sector dan wel bij hem past.'

Meat Friends

Boerrigter zette zijn vleesvarkens via Handelshuis Schuttert af naar Duitsland. Die bracht hem in contact met Meat Friends dat onder andere een vestiging heeft in Beilen en onderdeel is van de Van Loon Group. 'Voordeel van dit concept is dat ik mijn biggen niet hoef te castreren, waardoor ik een scherpere voederconversie kan halen. Minder werk, beter voor het dierenwelzijn en meer verdienen', merkt Boerrigter lachend op.

Meat Friends is op de markt van biologisch vlees een nieuwe speler. Vorig jaar verwerkte het bedrijf 200 biologische varkens per week en het streven is dat aantal dit jaar te verdubbelen. Belangrijke klant voor het biologische varkensvlees van Meat Friends is de Lidl.

Gezonde groei

De biologische markt is hot. Op alle fronten neemt de vraag toe. Het aanbod van biologische eieren heft de afgelopen jaren de grootste groei doorgemaakt. 'Onder aansturing van de afnemende en verwerkende partijen zien wij in Nederland, maar ook in de ons omringende landen in de biologische varkenshouderij een mooie en gezonde groei', reageert Achim Tijkorte, product manager bij biologisch diervoerconcern Reudink.

Zorg is er ook geeft Tijkorte aan: de dieraantallen (kip, rund en varken) groeien, zeker in Nederland, harder dan de productie van biologische mengvoergrondstoffen waardoor het steeds lastiger wordt om regionaal over voldoende voer te beschikken en mest biologisch af te zetten. En dat strookt niet met de kringloopgedachte van teelt tot retail die aan de basis staat van de biologische landbouw.

Ketengedachte

Mensen die in de biologische sector stappen moeten ook dat in ogenschouw nemen, zegt Tijkorte stellig. 'Wie niet met overtuiging in de keten wil werken en kan werken moet zich serieus afvragen of deze sector dan wel bij hem past. Keten denken is de basis en redding van de biologische sector omdat je op basis van duurzame relaties gezamenlijk werkt aan toegevoegde waarde.'

Weer

 • Zaterdag
  12° / 0°
  10 %
 • Zondag
  13° / 3°
  20 %
 • Maandag
  15° / 3°
  20 %
Meer weer