Waterstofperoxide+lijkt+fipronil+af+te+breken
5 vragen
© Esther Ellen

Waterstofperoxide lijkt fipronil af te breken

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) is met man en macht op zoek naar middelen die fipronil afbreken. Deze zijn nodig om besmette pluimveebedrijven zo snel mogelijk fipronilvrij te krijgen. Waterstofperoxide kan worden gebruikt in stallen met en zonder kippen.

Waarom waterstofperoxide?

Uit laboratoriumonderzoek blijkt dat waterstofperoxide (H2O2) in een hoge concentratie van 30 procent na twee uur inwerken een significante afname van fipronil geeft. Het zou zomaar kunnen dat door H2O2 in lagere concentraties meerdere malen toe te passen of langere tijd in te laten werken, er ook afbraak van fipronil plaatsvindt.

De verschillende toepassingen zijn nog niet onderbouwd met resultaten uit gecontroleerd onderzoek. Er zijn wel verschillende praktijkvoorbeelden bekend waar goede resultaten zijn bereikt. Het is niet nodig om gestabiliseerde waterstofperoxide te gebruiken.

Kan het middel altijd worden gebruikt?

Nee, de toepassing van 30 procent H2O2 kan alleen in een lege stal. In een stal met dieren kan het middel ook worden toegepast, maar dan in veel lagere concentraties. Een gehalte van 30 procent H2O2 is namelijk erg hoog en moet voorzichtig worden gebruikt. Dieren en mensen mogen niet in contact komen met deze oplossing.

Hoe ga je te werk in een lege stal en hoe in een stal met dieren?

In een lege stal kan 30 procent H2O2 worden aangebracht op met fipronil besmette oppervlakten. Dit moet minimaal twee uur inwerken. Twee keer 15 procent H2O2 aanbrengen op met fipronil besmette oppervlakten kan wellicht ook. Dit moet gebeuren met een tussentijd van vier uur. Na opdrogen kan met een volgende behandeling worden begonnen.

In stallen met dieren kan gebruikt worden gemaakt van 3 procent H2O2. Dat moet dan wel drie keer worden aangebracht met een tussentijd van maximaal acht uur. H2O2 kan ook gebruikt worden op biologische bedrijven.

Zijn er nog meer middelen geschikt?

Andere geteste middelen laten vooralsnog geen afbraak zien van het totale gehalte aan fipronil onder de geteste omstandigheden. Daarbij wordt uitgegaan van een inwerkingstijd van twee uur. Dat geldt ook voor waterstofperoxide in lagere concentraties van 3 en 15 procent oplossing, actief chloor en de actieve stof uit Virkon S. GD doet verder onderzoek om andere concentraties, inwerktijden en middelen te testen.

Hoe vindt dat onderzoek plaats?

GD werkt intensief samen met dierenartsen in het veld, onder andere via Veterinaire Monitoring Pluimvee (VMP) en de Vakgroep Gezondheidszorg Pluimvee van de KNMvD (VGP). Daarbij wisselen de dierenartsen actuele kennis uit. Een aantal van hen levert daarnaast een actieve bijdrage aan lopende onderzoeken.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  22° / 6°
  10 %
 • Zaterdag
  23° / 9°
  10 %
 • Zondag
  22° / 10°
  10 %
Meer weer