Grote+krimp+sierteelt+onder+glas+in+2016
5 vragen
© Nieuwe Oogst

Grote krimp sierteelt onder glas in 2016

De sierteelt onder glas heeft in het afgelopen jaar een ader gelaten: het areaal ging met 300 hectare terug. De daling is de staart van de consolidatieslag die de sector al jarenlang in zijn greep heeft.

Met hoeveel hectare is het areaal bloemkwekerijgewassen het afgelopen jaar gedaald?

Het oppervlak planten en bloemen onder glas daalde volgens de voorlopige landbouwtelling van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van 3.820 naar 3.520 hectare. De krimp van 300 hectare komt overeen met een procentuele teruggang van bijna 8 procent. De afname was in de laatste jaren niet zo groot als vorig jaar.

Is de daling over alle sectoren gelijk?

Nee, bij snijbloemen is de kaalslag groter dan bij planten. In de bloemenbranche daalt het areaal met 180 hectare naar 1.680 hectare, wat hetzelfde is als een terugval van bijna 10 procent. In de voorgaande jaren was de reductie niet zo groot. Het potplantenoppervlak schommelt al meer dan tien jaar rond 1.300 hectare. In het afgelopen jaar kromp het naar 1.270 hectare. Het stapje dat de perkplantenteelt in het afgelopen jaar terug deed, was kleiner dan in voorgaande jaren.

Springen er nog teelten in het oog?

Drie snijbloemen vallen in het bijzonder op. Dat zijn rozen, orchideeën en chrysanten. Het trio is goed voor bijna twee derde van de krimp in de snijbloementeelt. Nederlandse rozentelers beschikken nog over 230 hectare, wat ten opzichte van het voorgaande jaar een vermindering is van ruim 11 procent. Ter verduidelijking: rond de eeuwwisseling was het rozenareaal in Nederland nog zo'n 1.000 hectare groot. Er is al jaren een uittocht van de rozenteelt gaande.

Het oppervlak chrysanten kromp het afgelopen jaar met 13 procent en dat van orchideeën met bijna 20 procent. Andere bloemen, zoals anthurium, freesia, gerbera en lelies, houden zich beter staande dan de genoemde drie.

Hoe zit dat bij planten?

De areaalslinking bij groene planten en bloeiende planten is in hectares gelijk, maar omdat de teelt van groene planten kleiner is in omvang, is de impact daar groter.

Wat is de oorzaak van de terugloop?

Volgens LTO Glaskracht Nederland zijn de recente cijfers van het CBS de staart van de consolidatieslag die zich al jaren voltrekt in de sierteelt onder glas. Grote bedrijven investeren en breiden uit, terwijl kleine tuinders juist een punt achter hun ondernemerschap zetten. Deze kwekers hebben dat al jaren geleden besloten. De verwachting is dat de sierteelt in kassen dit jaar veel minder hectares inlevert dan bij de laatste CBS-telling is genoteerd.

In de cijfers van het statistisch bureau zijn overigens nog niet de nieuwbouwprojecten opgenomen die nog niet waren afgerond ten tijde de voorjaarstelling.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  32° / 19°
  40 %
 • Vrijdag
  28° / 19°
  70 %
 • Zaterdag
  22° / 18°
  50 %
Meer weer