Daling+fosfaatproductie+vooral+door+veevoer
Nieuws
© Wiermans

Daling fosfaatproductie vooral door veevoer

De fosfaatproductie door de landbouw kwam in 2016 uit op 175,2 miljoen kg. De melkveestapel groeide vorig jaar nog wel, maar dit leidde niet tot een hogere fosfaatproductie.

Vooral een lager fosforgehalte in zowel ruw- als krachtvoer zorgde ten opzichte van 2015 voor een afname van de fosforproductie met 4,9 miljoen kg, meldt het CBS op basis van de definitieve fosfaatcijfers over 2016. Daarnaast was ook het fosforgehalte van kuilvoer en vers gras lager dan in 2015.

De inspanningen van de mengvoerindustrie in het fosfaatreductieplan om het fosforgehalte van mengvoer voor melkvee te beperken resulteerde in 2016 in een extra daling van de fosfaatproductie met 1,5 à 2 miljoen kg.

Het lagere fosforgehalte is echter niet voldoende om de fosfaatproductie weer onder het plafond van 172,9 miljoen kg te brengen dat de Europese Unie voor Nederland heeft vastgesteld.

Vleesvarkens

Het aantal melkkoeien nam in 2016 met 120 duizend (8 procent) toe tot meer dan 1,7 miljoen. De fosfaatproductie van de totale rundveestapel daalde tegelijkertijd met 3,1 miljoen kg tot 100,5 miljoen kg. Sinds begin dit jaar is de melkveestapel onder invloed van het fosfaatreductieplan aan het krimpen.

Op 1 april 2017 telde Nederland 1,69 miljoen melkkoeien, 51 duizend minder dan een jaar eerder, blijkt uit de nieuwste landbouwtelling van het CBS.

In 2016 waren er minder vleesvarkens en minder zeugen dan het jaar daarvoor. Het aantal vleesvarkens was met ongeveer 80 duizend (-1,3 procent) gedaald tot ongeveer 5,7 miljoen. Het aantal zeugen daalde met 4,0 procent. Hierdoor viel de fosfaatproductie van varkens 0,9 miljoen kg (2,3 procent) lager uit.

Pluimvee

De omvang van de totale pluimveestapel daalde in 2016 met 1,1 procent naar 107,3 miljoen dieren. Vooral jonge dieren met een relatief geringe bijdrage aan de fosfaatproductie namen in aantal af. Maar er kwamen meer volwassen dieren, zoals leghennen en ouderdieren van vleeskuikens, waardoor per saldo de fosfaatproductie van het pluimvee toenam met 0,6 miljoen kg.

De fosfaatproductie van overige diercategorieën, zoals schapen, geiten, paarden, pony's, konijnen en pelsdieren, daalde met 1,4 miljoen kg.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  24° / 14°
  0 %
 • Woensdag
  30° / 13°
  10 %
 • Donderdag
  32° / 17°
  40 %
Meer weer