Te+weinig+integraal+duurzame+stallen
Nieuws
© Peter Smit

Te weinig integraal duurzame stallen

Het aantal integraal duurzame stallen loopt achter bij de ambitie van de Nederlandse overheid om de veehouderij te verduurzamen.

De ambitie was om eind 2016 14 procent van alle stallen integraal duurzaam te laten zijn. Uit de monitoring komt naar voren dat dit 13,6 procent is. Het gaat om het percentage van het totaal in dat jaar in gebruik zijnde stallen voor rundvee, varkens en pluimvee. Dit percentage loopt uiteen van 8,0 procent in de rundveehouderij tot 27,0 procent in de varkenshouderij en 33,4 procent in de pluimveehouderij.

Op basis van dierplaatsen blijkt dat 19,1 procent van het rundvee, 40,6 procent van de varkens en 41,0 procent van het pluimvee integraal duurzaam gehouden wordt. Het aandeel dierplaatsen is duurzame stallen is daarmee aanzienlijk hoger dan het aandeel gerealiseerde duurzame stallen.

Toename alle sectoren

De toename van het aantal integraal duurzame stallen is vooral toe te schrijven aan de Maatlat Duurzame Veehouderij en het Beter Leven keurmerk. De rundveehouderij laat ook een stijgende lijn zien in het percentage integraal duurzame stallen. In absolute aantallen groeit het aantal integraal duurzame rundveestallen de laatste 2 jaar harder dan bij de andere diercategorieën.

Ook de varkenshouderij laat een stijgende lijn zien in het aantal en het percentage integraal duurzame stallen. Dit wordt vooral veroorzaakt door het Beter Leven keurmerk en het instrument Maatlat Duurzame Veehouderij.

Stijgende lijn

In de pluimveehouderij toont het aantal integraal duurzame stallen een stijgende lijn. In 2014 is een sprong te zien door intrede van het Beter Leven keurmerk. De andere keur- en kenmerken laten ook groei zien met over het laatste jaar 2016-2017 een herstel in de biologische pluimveehouderij en een verdere toename van de Maatlat duurzame veehouderij. In 2015 werd het doel van 13 procent integraal duurzame stallen wél gehaald. Voor 2017 is 16 procent van de stallen het doel.

Integraal duurzame stallen zijn gedefinieerd als stal- en houderijsystemen waarin verschillende duurzaamheidkenmerken in onderlinge samenhang zijn verbeterd ten opzichte van de regulier
toegepaste stallen of systemen.

Economisch haalbaar

Het gaat om stallen en houderijsystemen die het dierenwelzijn extra verbeteren door het toepassen van maatregelen die verder gaan dan de wettelijke welzijnsnormen en die daarnaast tenminste voldoen aan andere maatschappelijke randvoorwaarden en wettelijke eisen voor milieu, diergezondheid en arbeidsomstandigheden en economisch haalbaar zijn.

Weer

 • Dinsdag
  4° / -1°
  10 %
 • Woensdag
  5° / 1°
  10 %
 • Donderdag
  8° / 4°
  70 %
Meer weer