Dierenartsenorganisatie+wijst+The+Caring+Vets+terecht
Nieuws
© Twan Wiermans

Dierenartsenorganisatie wijst The Caring Vets terecht

Met een open brief aan veehouders reageert dierenartsenorganisatie KNMvD op een ingezonden stuk in de NRC van The Caring Vets. Die vinden dat het dierenwelzijn in gevaar is door de huidige manier waarop vlees en zuivel worden geproduceerd.The Caring Vets is opgericht door dierenarts Arabella Burgers en inmiddels uitgegroeid tot een groep van ruim zeventig dierenartsen uit diverse sectoren. Voor de leden dient Artikel 2 van De Code voor de Dierenarts als leidraad.

Hierin staat het bevorderen van dierenwelzijn, hulpverlening aan dieren die lijden, het melden van ernstige tekortkomingen in de verzorging en het respecteren van de intrinsieke waarde van het dier voorop.

Maatschappelijk debat

De dierenartsen van The Caring Vets willen zich mengen in het maatschappelijke debat over onderwerpen als kraamkooien, megastallen, weidegang, lange afstandstransporten en kalf-bij-de-koe. 'Als 'gidsland' en als een van de grootste producenten van vlees en zuivel zou Nederland moeten streven naar een voorbeeldfunctie wat betreft dierenwelzijn en duurzaamheid', meldt de organisatie.
Beroepsorganisatie KNMvD juicht het aanzwengelen van een maatschappelijk debat toe. 'We vinden de manier waarop The Caring Vets deze discussie aanzwengelt echter niet verstandig', zegt voorzitter Erwin Hoogland van de groep geneeskunde landbouwhuisdieren van de KNMvD.

'Dit werkt averechts. De brief van The Caring Vets schetst een eenzijdig beeld als je het hebt over duurzaam produceren. Dat gaat namelijk veel verder dan dierenwelzijn.'

Dierenwelzijn en duurzaamheid

Ook stelt de KNMvD dat de kritische dierenartsen voorbij gaan aan wat er de laatste jaren al is gebeurd op het gebied van dierenwelzijn en duurzaamheid. Vandaar dat de organisatie onderstaande brief aan alle veehouders stuurt:

Beste veehouders,
Boos? Verdrietig? Of misschien wel gewoon moe? Het stuk in NRC van de 'Caring Vets' heeft ons allemaal geraakt; boeren en veeartsen. Een groep dierenartsen veralgemeniseert vermeende misstanden met betrekking tot dierwelzijn en scheert vervolgens de hele veehouderij als systeem over één kam.
Het raakt ons, omdat ze daarmee volledig voorbij gaat aan de inspanningen en de verbeteringen van de afgelopen jaren en zelfs decennia op het gebied van duurzaamheid en dierwelzijn binnen dat systeem.
We werken samen keihard, vaak bij nacht en ontij en onder soms barre omstandigheden om voedsel te produceren voor de burger en de consument. Dat doen we heel graag. Daar zijn we terecht trots op en we staan daarbij voor diergezondheid, dierwelzijn, volksgezondheid en voedselveiligheid. Iedere dag weer. Allemaal. Welke diersoort we ook onder onze hoede hebben.
Maar heeft deze groep dierenartsen dan helemaal geen punt? Dierwelzijn is natuurlijk wel gewoon onderdeel van een duurzame veehouderij en ook duurzaamheid ontwikkelt door. Die ontwikkeling wordt in hoge mate bepaald door de overheid en beïnvloed door de omgeving, de burgers, de consument.
Wie goed leest, gekalmeerd is na de eerste emotie, ziet dan ook dat de eigenlijke boodschap in de krant is: 'Dierenarts, blijf kritisch op het systeem waarin je werkt en zorg samen dat het systeem doorontwikkelt naar nog duurzamer'.
Maar duurzaam produceren is ingewikkeld! Duurzaam is namelijk veel meer dan alleen dierwelzijn. Het moet maatschappelijk verantwoord, ecologisch gezond en economisch rendabel zijn waarbij aspecten als diergezondheid, welzijn, volksgezondheid, voedselveiligheid, klimaat en milieu en nog vele anderen allemaal een rol spelen. En dit tegen de achtergrond van mondialisering. Hierin lopen veel aspecten parallel, maar sommige staan ook domweg haaks op elkaar.
We kennen allemaal de kracht van de overdrijving, de manieren om het publiek op onze hand te krijgen, de verbale en non-verbale communicatie zoals politici die inzetten in een debat.
Maar dit is geen politiek debat. Dit is een discussie tussen jullie als boer en wij als dierenarts, over wat we belangrijk vinden en wat minder. Voor het echte doorontwikkelen naar meer duurzaamheid is vooral lef nodig om met elkaar, positief en constructief, in discussie te gaan over wat er goed gaat, wat er beter kan en daarna heldere keuzes te maken. Keuzes die moeten leiden tot een veehouderij waarin we allemaal over 50 jaar nog even trots dierenarts of boer kunnen zijn.
We hebben een prachtig vak. We zijn er voor en met elkaar. We kunnen gerust vertrouwen op ons eigen kunnen, op onze eigen professionaliteit, om deze discussie te kunnen voeren.
Diergezondheid, dierwelzijn, volksgezondheid en voedselveiligheid. Nu en in de toekomst.

De beroepsorganisatie van dierenartsen, KNMvD

Weer

 • Donderdag
  11° / 10°
  60 %
 • Vrijdag
  11° / 7°
  70 %
 • Zaterdag
  13° / 7°
  10 %
Meer weer