Fosfaatreductieplan+doet+zijn+werk
Nieuws
© Jan van Liere

Fosfaatreductieplan doet zijn werk

De Nederlandse melkveehouderij komt weer aardig dicht bij het fosfaatplafond. Mogelijk wordt de doelstelling dit kwartaal al gehaald. De rem kan er echter niet af, stelt voorzitter Kees Romijn van LTO-vakgroep Melkveehouderij.

Romijn vindt dat de sector trots kan zijn. 'Het is voor elke ondernemer zwaar om afstand te doen van rundvee. Maar met elkaar hebben we ervoor gezorgd dat niet alleen de derogatie voor dit jaar behouden blijft, we hebben ook zicht op een derogatie voor de komende jaren. Zonder het fosfaatreductieplan was dat niet gelukt.'

De vakgroepvoorzitter verwacht dat de melkveehouderij dit tweede kwartaal al in de buurt van het fosfaatplafond voor deze sector zit. Deze rapportage wordt half juli verwacht.

Referentiedatum

'Eigenlijk zaten we op de referentiedatum 2 juli 2015 al boven het plafond. Het was op zich een goede zet om ook jongvee mee te nemen in de berekeningen. We zitten nu met de melkkoeien qua aantallen op het niveau van september 2015, boven de referentiedatum, terwijl het aantal stuks jongvee op het niveau van eind 2012 zit.'

Mede hierdoor blijft de melkproductie redelijk op peil. 'In de eerste vier maanden van dit jaar is maar 0,5 procent minder melk geleverd dan in dezelfde periode vorig jaar.'

Runderslachtingen

Het aantal runderslachtingen lag in de eerste 22 weken van dit jaar overigens 40 procent hoger dan in die weken in 2016. Hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen melkvee en vleesvee, wat de cijfers vertroebelt.
De sector is er met deze resultaten nog niet. 'We moeten nog iets reserve opbouwen om tegenvallers op te vangen', stelt Romijn.

'Uit de melkquotumtijd weten we dat er ondernemers zijn die onder bepaalde omstandigheden een boete willen incasseren om te groeien. Mogelijk nemen sommigen die boete eind dit jaar voor lief. Daarbij is nog niet duidelijk wat de uitspraak van de rechter is in het hoger beroep tegen de kort gedingen.'

Nitraatrichtlijn

De resultaten van het fosfaatreductieplan bieden volgens de vakgroepvoorzitter perspectieven voor het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn en het behoud van de derogatie voor 2018, een van de doelen van dit plan en de introductie van fosfaatrechten die op 1 januari 2018 het plan opvolgt.

Romijn vreest wel dat pas na die datum de beslissing over de derogatie wordt genomen. 'Hiervoor is goedkeuring van het Nitraatcomité nodig. Dat kost even wat meer tijd. Wel verwachten we tijdens de besprekingen over het actieprogramma zicht te krijgen op hoe de kaarten liggen en of de derogatie al dan niet haalbaar is. Ik heb er vertrouwen in.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  21° / 10°
  50 %
 • Donderdag
  21° / 12°
  70 %
 • Vrijdag
  20° / 16°
  70 %
Meer weer