Open+landschap+Groene+Hart+moet+soms+wijken
Nieuws
© Koen van Wijk

Open landschap Groene Hart moet soms wijken

Het Groene Hart als centraal gelegen gebied in de Randstad is in 2040 is nog steeds het ontspannen bindmiddel tussen de drukke steden. Maar het kenmerkende open landschap zal op sommige plekken wijken.

Het gaat om ontwikkelingen op het gebied van bodemdaling, energieopwekking en veranderingen die nodig zijn om de landbouw rendabel te houden. Dat blijkt uit het 'Perspectief Groene Hart', gepubliceerd door de Stuurgroep Groene Hart.

Het toekomstbeeld is gebaseerd op het essay 'Vergezicht Groene Hart', aangevuld met uitkomsten uit het participatieproces van afgelopen winter en geeft een beeld van het Groene Hart rond 2040. De Stuurgroep gaat op basis van dit toekomstbeeld en de ambities in gesprek met gebiedspartijen om een agenda op te stellen. Daarin worden ambities aan relevante partijen gekoppeld.

Vertragingsstrategie

In 2040 heeft een vertragingsstrategie in grote delen van het Groene Hart de bodemdaling geremd en het veenweidelandschap behouden, zo is de ambitie van de stuurgroep. Het waterpeil in de diepste polders wordt niet meer regelmatig verlaagd en kan zelfs omhoog op sommige plekken.

Om de bodemdaling te beperken wordt gedacht aan de aanleg van onderwaterdrains en aan een omschakeling voor een aanzienlijk deel van de agrarische sector in de bedrijfsvoering, teelten en/of functies. Om de bodemdaling zoveel mogelijk af te remmen wordt een langjarig beleid opgenomen in het provinciale en gemeentelijke beleid.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  19° / 12°
  20 %
 • Dinsdag
  17° / 8°
  10 %
 • Woensdag
  18° / 8°
  10 %
Meer weer