%27Verschillen+gemeenten+in+Omgevingswet+geen+probleem%27
Nieuws
© Dirk Hol

'Verschillen gemeenten in Omgevingswet geen probleem'

De verschillen tussen gemeenten in regels op het gebied van omgeving leidt niet tot onduidelijkheid voor burgers en bedrijven.

Dat schrijft minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu in antwoorden op vragen van de CDA-fractie in de Eerste Kamer over regels bij de nieuwe Omgevingswet.

'Burgers en bedrijven zijn zich er nu al zeer goed van bewust dat de vraag of een omgevingsvergunning nodig is voor het kappen van een boom verschilt van gemeente tot gemeente en dat de hoogtebeperkingen voor gebouwen verschillen van locatie tot locatie', aldus Schultz van Haegen.

'In de toekomst zullen zij ook andere regels uitsluitend in het omgevingsplan vinden, bijvoorbeeld de regels over geluid, geur en trillingen. Dat zal even wennen zijn, maar is duidelijker.'

Bestemmingsplan

Volgens de minister is de Omgevingswet toegankelijkheid ten opzichte van het huidige model waarin deze regels te vinden zijn in bestemmingsplannen en diverse gemeentelijke verordeningen.

Gemeenten krijgen in de Omgevingswet meer beleidsruimte, bijvoorbeeld als het gaat om agrarische bebouwing en regels over de leefomgeving zoals geur en lichtuitstoot.

Bureaucratie

De CDA-fractie vreest voor onduidelijkheid voor burgers en bedrijven, bureaucratisering en juridisering. Volgens Schultz van Haegen is daar geen sprake van.

'Dat de invulling van afwegingsruimte zou leiden tot bureaucratisering en juridisering kan het kabinet niet goed plaatsen. Er is immers nog maar één document dat gemeenten moeten aanpassen als zij voor delen van hun grondgebied gebruik willen maken van de flexibiliteitsmogelijkheden in het stelsel. Onder het huidige stelsel bestaan daarvoor tal van verschillende juridische bevoegdheden.'

De minister wijst onder meer op de geurverordening op grond van de Wet geurhinder en veehouderij en de afwijkmogelijkheden bij verordening op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer. 'Voor individuele gevallen waarin een gemeente extra ruimte wil geven aan een bedrijf ten opzichte van de regels in het omgevingsplan kan zij gebruikmaken van een omgevingsvergunning voor een afwijkactiviteit.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  14° / 7°
  20 %
 • Maandag
  16° / 7°
  40 %
 • Dinsdag
  18° / 14°
  60 %
Meer weer