Drenthe+verduurzaamt+landbouw
Nieuws
© Eigen Foto

Drenthe verduurzaamt landbouw

Zo'n 250 Drentse melkveehouders wordt het vergemakkelijkt om hun bedrijf te verduurzamen. Ze krijgen ondersteuning bij het maken van een bedrijfsplan.

Dat blijkt uit het programma Toekomstgerichte Landbouw 'Van boer naar bord en bloemenvaas' waarvoor het provinciebestuur een kleine 5 miljoen euro uittrekt. Landbouw- en natuurorganisaties zijn de bedenkers en uitvoerders van het programma. Zij werken hierin nauw samen.

Bijna de helft van het bedrag, 2 miljoen euro, gaat tot 2020 naar landbouwstructuurverbetering. Per bedrijfsverplaatsing, voor bijvoorbeeld natuurdoelen, is een half miljoen euro nodig.

Proef

Melkveehouders krijgen de mogelijkheid om een duurzaam bedrijfsplan te maken, waarin kringloop, grondgebruik, waterbeheer en energie worden opgenomen. Twaalf boeren doen hiermee samen met Projecten LTO Noord een proef.

Volgens Gerko Arkema en Arnout Venekamp van provincie Drenthe is de kracht hiervan dat het een onafhankelijk plan is. 'Voerleveranciers en mestleveranciers hebben vaak ook andere belangen als ze samen met een boer een bedrijfsplan opstellen.'

Proeftuin Drenthe

Eveneens 250 ondernemers kunnen aan de slag in proeftuin Drenthe. In navolging van proeftuin Overijssel gaan de ondernemers investeren in bijvoorbeeld emissiearme stallen.

Natuur en Milieufederatie Drenthe onderzoekt in hoeverre de samenwerking tussen melkveehouders en akkerbouwers bijdraagt aan verduurzaming van de sector.

En het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt gaat zich bezighouden met duurzame gebiedsplannen die zich richten op het zoveel mogelijk sluiten van kringlopen van stikstof, fosfaat en organische stof op gebiedsniveau.

Werkbezoek

Gedeputeerde Henk Jumelet ziet als pluspunt dat het programma Toekomstgerichte Landbouw door de sector zelf is bedacht, gaf hij woensdag aan tijdens het werkbezoek van vijftien Statenleden aan het akkerbouwbedrijf van Jan Reinier de Jong in Odoorn en het melkveebedrijf van de familie Brinkman in Amen.

'Tot nu toe ontstonden de plannen op de burelen van de overheid en boeren luisterden naar wat er gebeurde.'

Samenwerking

Daarbij juicht Jumelet de samenwerking tussen landbouw- en natuurorganisaties toe. 'De Drentse landbouw was lange tijd ondergeschikt aan natuur. De natuur was leidend. Maar ze moeten naast elkaar staan en met elkaar dealen. '

Bovendien draagt het programma eraan bij dat de landbouw haar oubollige imago kwijt kan raken, verwacht Jumelet. 'Driekwart van de Drentse grondoppervlakte is landbouwgrond. Veel mensen denken dat het om een paar boeren gaat, maar de sector telt zo'n 24.000 arbeidsplaatsen.'

Melkveehouderijconsulent

De pas aangetreden melkveehouderijconsulent Mirjam Balkema verwacht veel animo van boeren voor het programma. 'Boeren zijn allergisch voor regels van anderen. Dit is de omgekeerde wereld.'

De melkveehouderijconsulent kreeg de afgelopen tijd ruim veertig mails van ondernemers over verduurzaming. 'Boeren zien door de bomen het bos niet meer. Er zijn zoveel programma's en projecten.'

Balkema gaat zich de komende tijd hardmaken voor een beloningssysteem voor melkveehouders, vergelijkbaar met Stichting Veldleeuwerik voor akkerbouwers.'FrieslandCampina doet dat te weinig', geeft ze aan.

Broedplaats

Akkerbouwer Jan Reinier de Jong werkt al vele jaren met Stichting Veldleeuwerik samen. Zijn bedrijf is sinds vorig jaar broedplaats van de stichting. Doel is duurzame landbouw tonen aan collega-akkerbouwers, ketenpartners, scholen en inwoners. Er is dubbel zoveel belangstelling voor als is begroot.

'Ik zeg niet dat ik het goed doe, maar wel wat we doen. We gaan de discussies ook niet uit de weg, maar het moet wel op basis van steekhoudende argumenten gebeuren.'

Streekstroom

Alleen wanneer agrarische ondernemers geld verdienen, kunnen ze investeren in duurzaamheidsmaatregelen als gps, en zonnepanelen, stelt de Drentse ondernemer. Hij gaat binnenkort zijn eigen stroom 'streekstroom' vermarkten via een platform op zijn website, vertelde hij de Statenleden.

Provinciale Staten gaan eind juni in debat over de landbouw in Drenthe. PvdA ondersteunt het plan, stelt PvdA-Statenlid Maaike Bakker. 'We hebben geen tijd te verliezen, anders gaat het mis met zaken als CO2-uitstoot. De maatschappij vraagt er ook om.'

Twitter

Bakker roemt de samenwerking tussen LTO Noord en Natuur en Milieufederatie Drenthe. 'Dat is heel bijzonder. Zij vervullen een voorbeeldfunctie.'

Dat laatste is ook de mening van Jan Reinier de Jong. 'Wie had dat tien jaar geleden verwacht dat Reinder Hoekstra van Natuur en Milieufederatie Drenthe en Jan Bloemerts van LTO Noord samen vertellen over de melkveehouderij', twitterde hij na afloop van het werkbezoek van de Statenleden.

Bekijk meer over: