Friese natuurorganisaties azen op grond stoppende boer

De Friese natuurorganisaties It Fryske Gea, de Friese Milieufederatie en Natuurmonumenten willen dat de provincie meer grond aankoopt van stoppende boeren.

Volgens de organisaties dreigt er een grote achterstand in de uitvoering van het natuurbeleid in Friesland. Momenteel stoppen in onze provincie een kleine honderd agrarische bedrijven per jaar. Er is dus grond te koop. En de veranderingen in de mestwetgeving versnellen dat nog eens. Tegelijk oriënteren steeds meer boeren zich op een toekomst met natuurinclusieve landbouw', geven de organisaties in een brief naar de provincie aan.

'Natuur wordt op basis van vrijwillige verkoop gerealiseerd. Daarom zou het vanzelfsprekend moeten zijn dat de provincie reageert als een boer grond voor realisatie van natuur te koop aanbiedt of functiewijziging naar natuur aanvraagt. Helaas zien we steeds meer voorbeelden waarbij dit wordt genegeerd. Door een starre aankoopstrategie van de provincie Fryslân worden kansen helaas niet benut Voorbeelden hiervan zien we in weidevogelgebied de Heanmar, bij de Tjonger en langs de Friese IJsselmeerkust.'

Te traag

De organisaties vinden dat de realisatie van natuur in de Ecologische Hoofdstructuur te traag loopt doordat de provincie Fryslân steeds vaker functiewijziging naar natuur weigert op plaatsen waar dat wel is afgesproken. De reden is dat de provincie meent dat er te weinig geld voor natuur beschikbaar is.

Dat leidt tot een impasse in de uitvoering. Als er niets verandert, dreigen afspraken met het Rijk en maatschappelijke organisaties niet nagekomen te worden en worden kansen gemist om Fryslân mooier te maken.'

Overdreven

LTO Noord-regiobestuurder Peet Sterkenburgh vindt dat de provincie niets te verwijten valt. 'Het is wat overdreven van de natuurorganisaties. Grond is schaars. Her en der wordt wat gekocht. De prijzen van de boerengrond zijn hoog. Wanneer de provincie meer dan de marktprijs zou gaan betalen, krijgt ze problemen met de staatssteun.

Liever heeft Sterkenburgh dat de natuurorganisaties kijken naar een goede inrichting van de gronden die ze inmiddels verworven hebben. 'Leg daar de nadruk op. Er moet nog heel wat grond ingericht worden.'

2027

Gedeputeerde Johannes Kramer geeft aan dat de provincie op dit moment 'niet zoveel grond verwerft als dat we zouden willen.' Maar dat hoeft nog niet tot problemen te leiden, stelt de provinciebestuurder. 'De natuurorganisaties willen graag dat van vandaag op morgen alle grond verworven is. Het aantal verplichte EHS-hectares moet voor 2027 klaar zijn. Landbouwgrond is op dit moment schaar en duur. En veel boeren willen dat het landbouwgrond blijft.'

De provincie voert onderzoek uit naar de grondverwerving en mogelijke andere scenario's. Een daarvan zou kunnen zijn om de ambities wat EHS betreft te temperen, de andere is dat boeren zelf op extensieve wijze de gronden gaan beheren. 'We moeten kijken of we aan het einde van de rit dit ook zouden willen.' Kramer verwacht het onderzoek in mei naar de staten te sturen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  19° / 10°
  20 %
 • Donderdag
  20° / 11°
  10 %
 • Vrijdag
  21° / 10°
  20 %
Meer weer