Boeren+en+natuurbeschermers+pleiten+voor+het+nieuwe+effici%C3%ABnt
Nieuws
© Natuurmonumenten

Boeren en natuurbeschermers pleiten voor het nieuwe efficiënt

LTO Nederland, BoerenNatuur.nl, het Louis Bolk Instituut en Natuurmonumenten slaan de handen ineen voor een maatschappelijk 'regeerakkoord'. De gezamenlijke inzet komt tot uiting in het overbruggen van schijnbare tegenstellingen in het behartigen van de belangen van het agrarisch gebied en een gezamenlijk pleidooi voor 'het nieuwe efficiënt' in de landbouw.

Deze optimistische maatschappelijke agenda voor een groen en gezond Nederland is samengesteld met dertien maatschappelijke en private partners van buiten de eigen, groene sector, zoals LTO Nederland, Neprom, ANWB, NOC*NSF en ING.

Het akkoord omvat 25 concrete voorstellen voor een mooi en sterk Nederland en is aangeboden aan verschillende politieke fracties in Den Haag. De voorstellen gaan over duurzame landbouw, bescherming van natuur en landschap, klimaatopgaven en het stimuleren van burgerparticipatie. Een brede coalitie van partners heeft de deelakkoorden onderschreven.

Landbouw

Algemeen directeur Marc van den Tweel van Natuurmonumenten: 'Geen sector heeft de Nederlandse natuur en het landschap zo sterk bepaald als de landbouw. Na een periode waarin boeren en natuurbeschermers elkaar uit het oog zijn verloren, groeien ze nu naar elkaar toe', zegt algemeen directeur Marc van den Tweel van Natuurmonumenten.

'Dat is hard nodig gezien de broodnodige transitie naar een duurzaam productiesysteem met zorg voor de bodem- en waterkwaliteit, natuur en landschap, dienstbaar aan de samenleving, voor een eerlijke vergoeding en met aandacht voor een goed werkende keten van boer en tuinder naar supermarkt en consument.'

Het nieuwe efficiënt

De Nederlandse landbouw staat wereldwijd hoog aangeschreven. Onze productiesystemen zijn efficiënt, de opbrengsten uitzonderlijk hoog. Agrariërs uit de hele wereld komen naar Nederland om hun kennis te vergroten. De intensieve landbouw heeft helaas ook een keerzijde gehad.

Wat op korte termijn efficiënt leek, blijkt op lange termijn niet 'volhoudbaar'. Het is volgens Natuurmonumenten in het belang van agrariërs en van de rest van de samenleving om ervoor te zorgen dat emissies naar water en lucht van meststoffen, gewasbescherming, ammoniak en broeikasgassen zoveel mogelijk worden beperkt.

Gezamenlijke voorstellen

LTO Nederland, BoerenNatuur.nl, het Louis Bolk Instituut en Natuurmonumenten stellen in het akkoord de volgende punten voor:

• De ministeries van landbouw, voedselproductie, gezondheid, onderwijs, natuur en leefomgeving stimuleren gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de transitie naar een volhoudbare landbouw;
• De overheid, landbouwsector, natuurorganisaties en wetenschappers bundelen kennis, ervaring en middelen in innovaties om die transitie mogelijk te maken;
• Een eerlijke beloning voor agrarische ondernemers die zich inzetten voor natuurinclusieve landbouw. Extra beloning voor agrariërs die maatschappelijke diensten leveren zoals weidevogel- en landschapsbeheer;
• Het stimuleren van investeringen in innovatie, kennis en onderwijs voor een gezonde bodem, schoon water en zuivere lucht.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  7° / 3°
  10 %
 • Maandag
  6° / 0°
  10 %
 • Dinsdag
  6° / 1°
  10 %
Meer weer