Regeerakkoord+breekt+deels+met+huidig+beleid
©

Regeerakkoord breekt deels met huidig beleid

VVD en PvdA breken op het gebied van Europees landbouwbeleid en natuur met het beleid van het vorig kabinet. De ingezette lijn van verbetering van dierwelzijn wordt wel doorgezet.

Nederlandse boeren en tuinders verdienen de ruimte om te ondernemen en een fatsoenlijke beloning voor hun bijdragen aan het cultuurlandschap en de natuur. Dat stellen VVD en PvdA in het vanmiddag gepresenteerde regeerakkoord.
De beide partijen willen de afhankelijkheid van landbouwsubsidies verminderen. Geld voor boerentoeslagen moet worden gebruikt voor investeringen in innovatie en duurzaamheid.

Dierwelzijn

Dierwelzijn moet in de intensieve veehouderij verder verankerd worden, staat in het regeerakkoord. Uitgangspunt is daarbij een goede samenwerking tussen bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, consumentenbelangen en boerenorganisaties.
In het akkoord wordt niet gesproken over een wet op megastallen. Wel worden planologische regels voor zeer grote stallen getoetst. De ingezette lijn van vermindering van antibioticagebruik wordt voortgezet en waar nodig aangescherpt.

Natuur

De Ecologische Hoofdstructuur moet worden afgemaakt. Inclusief de verbindingszones. Wel wordt er meer tijd voor genomen. De Natuurbeschermingswet die momenteel in behandeling is, wordt aangepast. Mogelijk worden er minder soorten, zoals de grauwe gans, bejaagbaar dan nu in de voorliggende wet wordt aangegeven.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  19° / 8°
  20 %
 • Zondag
  20° / 10°
  40 %
 • Maandag
  17° / 12°
  70 %
Meer weer