Groene fosfaatkorrel verbetert bodemkwaliteit

Melkveehouder Joris Buijs in Etten-Leur mag vanwege de derogatievoorwaarden geen kunstmest gebruiken op zijn grasland en percelen met mais en veldbonen.

Onderzoek toont echter een fosfaattekort in de bodem aan, waardoor hij te maken heeft met lagere gewasopbrengsten. Buijs doet daarom mee aan een pilotproject met het strooien van groene fosfaatkorrels, gewonnen uit varkensmest. Het project, dat dit jaar doorloopt, wordt begeleid door DLV Advies.

In de veldproeven van het vorige groeiseizoen werden hogere opbrengsten behaald in mais: 6 procent hogere drogestofopbrengst en 10 procent meer zetmeel dan bij standaardbemesting. In de proef bij Buijs worden de fosfaatkorrels uit varkensdrijfmest nu ook op gras ingezet. Omdat het om natuurlijk fosfaat gaat, zijn de korrels geschikt als meststof binnen de derogatie.

Weer

 • Dinsdag
  17° / 12°
  60 %
 • Woensdag
  18° / 15°
  60 %
 • Donderdag
  14° / 9°
  95 %
Meer weer