%27Klimaataanpak+duldt+geen+uitstel%27
Nieuws
© Archief

'Klimaataanpak duldt geen uitstel'

De waterschappen roepen een nieuwe kabinet op een actief klimaatbeleid op te stellen. 'Als we niets doen is het zeker dat we tot 2050 ruim 71 miljard euro schade als gevolg van wateroverlast- en langdurige droogte tegemoet zien', zegt voorzitter Hans Oosters van de Unie van Waterschappen.

Oosters deed zijn oproep maandag tijdens de jaarlijkse Waterschapsdag. Betere samenwerking tussen het Rijk, overheden, inwoners en bedrijven en extra maatregelen moeten volgens hem wateroverlast- en langdurige droogte voorkomen.

Dijken moeten sneller worden versterkt, er moet meer ruimte worden gecreëerd voor overtollig water en droogte wordt intensiever bestreden. De Unie van Waterschappen pleit voor een stimuleringsregeling die gemeenten en waterschappen in staat stelt gezamenlijk de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken.

Hoosbuien

'De hoosbuien die het KNMI pas had voorspeld voor 2050 vallen nu al en 2016 was het warmste jaar ooit gemeten', aldus Oosters. 'We moeten nu maatregelen nemen om schade als gevolg van wateroverlast- en langdurige droogte in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Het veranderende klimaat maakt dat wij niet op onze handen kunnen zitten.'

We zijn al heel dicht bij een ijsvrije Noordpool en we kunnen ons niet voorstellen wat daarvan de gevolgen zullen zijn

Weerman Gerrit Hiemstra

Ook weerman Gerrit Hiemstra benadrukte maandag de urgentie van klimaatverandering 'Het is een groot misverstand dat klimaatverandering geleidelijk gaat. Dat is niet zo. We komen nog voor veel grotere verrassingen te staan. We zijn al heel dicht bij een ijsvrije Noordpool en we kunnen ons niet voorstellen wat daarvan de gevolgen zullen zijn. Afwachten is geen optie.'

Grenzen

De Unie stelt verder dat de decentrale overheden over de traditionele grenzen van hun verantwoordelijkheden heen moeten durven kijken om de problemen van klimaatverandering het hoofd te bieden. Samen moeten zij ook maatregelen nemen om het watersysteem, de riolering en de ruimtelijke ordening zo in te richten dat overlast en schade zoveel mogelijk worden beperkt.

'Waterschappen zetten zich in voor maatregelen binnen het eigen watersysteem', aldus Oosters. 'En willen een helpende hand uitsteken naar gemeenten, particulieren en bedrijven om hen te helpen met oplossingen die wateroverlast en problemen door langdurige droogte helpen verminderen. Van de Rijksoverheid en de provincie wordt gevraagd water een meer sturende rol in de ruimtelijke ordening te geven.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  7° / -3°
  10 %
 • Zondag
  6° / -2°
  10 %
 • Maandag
  5° / 0°
  10 %
Meer weer