Hoger+rendement+door+marktaanpak+Vion
Nieuws
© Vion

Hoger rendement door marktaanpak Vion

Het concept Good Farming Balance dat Vion deze week introduceerde, moet de slachterij én varkenshouders geld opleveren. Voor die laatste mogelijk tussen 2,50 en 5 euro per varken door een betere afstemming van vraag en aanbod en lagere kosten rond het afleveren.

Waar het om gaat, is dat er meer rendement komt voor Vion en voor de varkenshouder, zegt Frans Stortelder, bij Vion eindverantwoordelijk voor de divisie Pork. Good Farming Balance is het vraaggestuurde ketenconcept waarmee het vleesconcern de wereldmarkt wil bedienen. Door vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen, kan de productmix verbeteren en de marge hoger worden. Ook verwacht Stortelder dat de faalkosten omlaaggaan.

'Op de wereldmarkt zijn interessante deelmarkten voor varkensvlees van specifieke kwaliteit en dat zijn meestal ook nog groeimarkten. Des te meer marktcombinaties er zijn, des te meer mogelijkheden er zijn om verwaarding – de basis voor een goede prijs – inhoud te geven. Dat biedt perspectief voor zowel Vion als de varkenshouderij', schetst Stortelder.

Keuzes maken

Daarnaast dwingt Good Farming Balance varkenshouders om keuzes te maken en kritisch te kijken naar het eigen bedrijf en management om op basis daarvan te kiezen voor een aflever- en prijsmodel.

Het rendement verbetert mogelijk met 2,50 tot 5 euro per varken

Frans Stortelder, directeur varkensvleesdivisie Vion

'Er moet meer rendement komen. Niet alleen door koppeling aan de markt, maar ook door een varkenshouder uit te dagen zijn vakmanschap te gebruiken. Het huidige uitbetalingsmodel straft dat bijna af.'

Drie aflevermodules

Good Farming Balance kent drie aflevermodules. Die moeten leiden tot meer spreiding in het type varken. Per module zijn er specifieke eisen voor onder andere aflevergewicht en spekdikte. De module 'basis' is gelijk aan hoe varkens nu worden geleverd. Bij 'breed' is de spreiding in gewicht en spekdikte groter en is er de mogelijkheid om varkens uit een stal in één keer te leveren.
Varkens uit de module 'robuust' zijn rijper; ze hebben meer intramusculair vet en een iets hogere vetbedekking. Vion verwacht dat de module 'robuust' invloed zal hebben op de geneticakeuze van de varkenshouder.

De slachterij ontwikkelde ook drie nieuwe prijssystemen. Naast de huidige weeknotering introduceert zij de Vion-prijsindexgarantie (PIG) en de Vion-langetermijnprijs (LTP).
PIG geeft de varkenshouder de zekerheid dat over een periode van twaalf maanden de prijsveranderingen van Vion minimaal gelijk zijn aan die van een mandje van representatieve, internationale noteringen. 'PIG is echt een garantieprijs. Dat is wezenlijk iets anders dat wat Danish Crown bijvoorbeeld doet met zijn benchmark.'

Prijsrisico afdekken

LTP richt zich op varkenshouders die het prijsrisico willen verminderen door prijsafspraken te maken voor een langere periode. Gedacht wordt aan minimaal drie maanden. Stortelder schetst dat op internationale afzetmarkten steeds vaker om langetermijncontracten wordt gevraagd. Die contracten zijn vaak zo groot dat het prijsrisico onder de condities waarmee Vion nu nog werkt, te speculatief zijn.

'Achteraf zeg je dan soms: 'Toch wel jammer', maar het is niet verantwoord om zulke grote transacties alleen op verwachtingen en speculaties af te sluiten', zegt Stortelder. Hij verwacht een langzame groei in de langetermijncontracten. In de toekomst zullen die een fundamenteel onderdeel vormen van Vions totale prijsportfolio. Vion start een pilot met de Vion-langetermijnprijs, in eerste instantie met enkele duizenden varkens per week.

Combinatie van prijssystemen

Alle drie prijssystemen gelden voor de drie aflevermodules. Ook is een combinatie van de prijssystemen mogelijk. Verder zijn er voor 'partners' voordelen, geeft Stortelder aan. Bijvoorbeeld als het gaat om planning. In dit stadium van de introductie van Good Farming Balance wil hij echter niet dieper ingaan op de specificaties van de verschillende modules.

Wat Good Farming Balance een varkenshouder oplevert, verschilt per bedrijf. Stortelder rekent op een plus van tussen de 2,50 en 5 euro per varken. 'Het rendement in de varkenshouderij is te laag, maar er liggen kansen. Wat wij deze week presenteerden, is een integrale strategie, zodat we beter kunnen inspelen op de mogelijkheden.'

Good Farming Balance is in eerste instantie voor Vion Pork Nederland. In Duitsland zijn de tijd en structuur er nog niet rijp voor, stelt Stortelder. 'Good Farming Star en één ster zijn daar op dit moment de actuele onderwerpen.' Hij sluit niet uit dat Good Farming Balance in de toekomst ook wordt uitgerold bij de oosterburen.

Continuïteit in aanvoer

Voor Vion moet de rendementsverbetering komen uit een betere afstemming van de kwaliteit van de aangeleverde varkens op de specifieke marktvraag. Continuïteit is daarbij wezenlijk. Om dat te bereiken wil het concern de afspraken met varkenshouders vastleggen. In de praktijk betekent dat leveringsplicht, geeft de directeur van de varkensvleesdivisie aan.
Tegelijkertijd wordt het stelsel van kortingen aanzienlijk breder. 'De uitbetalingstabellen waren zo specifiek gericht op het ideale varken. Om daar precies op uit te komen zijn onnodig kosten gemaakt. De beste selectie vindt op de slachterij plaats.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  6° / -1°
  10 %
 • Dinsdag
  5° / -1°
  10 %
 • Woensdag
  7° / 2°
  10 %
Meer weer