Effect+waterwinning+Twente+onderschat
Nieuws
© Archief

Effect waterwinning Twente onderschat

De gevolgen van waterwinning in Twente bij Vriezenveen en Mander worden onderschat. Volgens emeritus hoogleraar hydrologie Cees van den Akker reiken de effecten van het winnen van grote hoeveelheden drinkwater veel verder dan de enkele kilometers die in het Milieu Effect Rapport (MER) naar voren komt.

LTO Noord heeft gebruik gemaakt van de specifieke kennis van Van den Akker voor haar zienswijze op het MER. In vrij afwaterende gebieden kan het huidige grondwaterregime tot op 7 kilometer verstoord raken, stelt Van den Akker.

Dat heeft gevolgen voor de agrarische bedrijfsvoering in het gebied. Zowel de gevolgen van een nieuwe winninglocatie bij Vriezenveen als het effect van het terugbrengen van de onttrekking van drinkwater bij Mander zijn volgens LTO Noord niet duidelijk.

Vraagtekens

Van den Akker zet vraagtekens bij veel onderdelen van de MER. LTO Noord wil daarom daar eerst duidelijkheid over voordat een keuze wordt gemaakt tussen de mogelijke waterwinlocaties. Waterbedrijf Vitens wil jaarlijks 6 tot 7 miljoen kuub drinkwater extra winnen in Twente.

'Wij vinden het essentieel dat de effecten van de waterwinning op het landbouwkundig gebruik nauwkeurig in beeld worden gebracht. Dat moet per locatie en per te onttrekken hoeveelheid', schrijft LTO Noord. De organisaties vindt dat gedurende de winning ook een gedegen monitoringprogramma moet worden uitgevoerd.

Systeemfout

De MER bevat volgens LTO Noord ook een systeemfout. Bij verschillende locaties worden droogteschade en natschade met elkaar verrekend. Dat kan niet omdat deze schades veelal op verschillende plekken optreden en dus bij verschillende agrarische bedrijven terecht komen.

Daarnaast is LTO Noord bezorgd over de beschermingszones die om de winlocaties worden ingericht. Die zones kunnen gevolgen hebben voor het agrarisch gebruik als daar minder mag worden bemest of het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wordt beperkt. 'Het verbouwen van agrarische gewassen moet mogelijk blijven, ook als de gronden de status grondwaterbeschermingsgebieden krijgen', stelt de organisatie.

Natura 2000

Ook vindt LTO Noord dat goed moet worden gekeken naar de effecten van waterwinning op Natura 2000-gebieden als Engbertsdijksvenen en Wierdense Veld. Een negatief effect op die gebieden voor de natuur moet niet worden afgewenteld op de landbouw, waarschuwt LTO. 'Wij hebben oog voor het belang van voldoende en goed drinkwater, maar wij staan ook voor het belang van de land- en tuinbouw.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  8° / 5°
  50 %
 • Woensdag
  6° / 2°
  60 %
 • Donderdag
  6° / 1°
  70 %
Meer weer