Akkerbouw+verliest+ruim+20+procent+areaal
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Akkerbouw verliest ruim 20 procent areaal

Het areaal landbouwgrond dat gebruikt wordt door akkerbouwers is in Nederland vanaf de eeuwwisseling afgenomen van 634.400 hectare tot 502.500 hectare.

Met ruim 20 procent is de akkerbouw de sector met naar verhouding het grootste verlies aan cultuurgrond. Dit blijkt uit de geactualiseerde areaalcijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). De totale afname aan cultuurgrond in Nederland vanaf het jaar 2000 bedraagt 9,2 procent tot bijna 1,8 miljoen hectare.

Het verlies aan areaal in de akkerbouw komt voor rekening van de meeste grote gewassen. Zo daalde het totale areaal aardappelen de afgelopen zeventien jaar van 180.160 hectare tot 157.580 hectare. In 2000 teelden de Nederlandse akkerbouwers nog 110.950 hectare suikerbieten, afgelopen jaar was dat iets meer dan 70.000 hectare. Het areaal granen op akkerbouwbedrijven nam af van 225.750 hectare tot 180.480 hectare.

Winterpeen en uien

Winterpeen en uien zijn voorbeelden van gewassen waarvan het teeltareaal wel toenam de afgelopen jaren. Het uienareaal was in 2000 nog geen 20.000 hectare, dat is inmiddels gestegen tot 33.310 hectare in 2016 met zaaiuien en plantuien bij elkaar opgeteld. Het areaal winterpeen nam toe van 4.730 hectare tot 6.630 hectare en op akkerbouwbedrijven wordt inmiddels ook op zo'n 2.790 hectare waspeen geteeld.

Het aantal akkerbouwbedrijven daalde na de eeuwwisseling van 35.870 tot 18.150. Het gemiddelde areaal per bedrijf steeg daarmee met zo'n 10 hectare per bedrijf tot 27,7 hectare.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  23° / 9°
  10 %
 • Donderdag
  20° / 7°
  10 %
 • Vrijdag
  21° / 6°
  10 %
Meer weer