Hobbels+genomen+voor+mestverwerker+Twence
Achtergrond
© Twence

Hobbels genomen voor mestverwerker Twence

Een onderzoek naar de gezondheidseffecten op de omgeving en bezwaren tegen de vergunningverlening lijken de bouw van de mestverwerkingsinstallatie van Twence in Zenderen niet in de weg te staan.

Alleen het percentage van 80 procent gecontracteerd mestvolume is nog niet gehaald en de SDE-subsidie ontbreekt.

Hoe staat het met de bezwaren tegen de komst van de mestverwerkingsinstallatie in Zenderen?
Vorige week deed de rechtbank Overijssel uitspraak in zes beroepszaken tegen de vergunningverlening door de provincie en het waterschap. De bezwaren waren ingediend door omwonenden, stichting Behoud Elhorst/Vloedbelt en gemeente Borne. De rechtbank vindt de bezwaren van de bezwaarmakers niet-ontvankelijk of de aangedragen argumentatie is ongegrond. Mestoverschotten vallen volgens de rechter wel degelijk onder de afvalstoffen omdat het een last is waarvan de veehouder zich moet ontdoen.

Wat houdt het onderzoek van de GGD in?
De GGD heeft onderzoek verricht naar de gezondheidseffecten van de mestverwerkingsinstallatie. Getoetst werd op veiligheid en gezondheid van mens en dier in de omgeving. De GGD concludeert dat er geen schadelijke gezondheidseffecten zijn te verwachten bij normale bedrijfsvoering, maar ook in geval van een calamiteit. Ook wordt er nauwelijks geuroverlast of toename van de geluidsbelasting verwacht, of meer verkeersdrukte.

Hoe ver staat het met de fysieke aanpassing van de huidige opslagvoorziening op het Twence-complex?
Inmiddels wordt het bouwproces ingepland. Zo bereiden leveranciers van diverse installaties verschillende modules voor. Afspraak is dat zij binnen drie maanden kunnen leveren zodra Twence besluit dat de mestverwerkingsinstallatie er daadwerkelijk komt.

Wat houdt het project nu nog tegen?
Na de uitspraak van de rechtbank Overijssel kunnen de partijen nog in beroep gaan bij de Raad van State. Dat zou de zekerheid over de vergunningen een half jaar kunnen doen opschuiven. Daarnaast is er nog geen SDE-subsidie verleend. In maart doet Twence daarvoor een nieuwe aanvraag. Verder is het percentage gecontracteerd mestvolume nog niet op het vereiste niveau. Dat ligt nu op ongeveer 60 procent. Pas bij 80 procent van de mestverwerkingscapaciteit van 250.000 ton per jaar ontstaat een solide businesscase.

Wat is het scenario voor de komende tijd?
De mestwerker draait op zijn vroegst in het najaar van 2017. Mocht de SDE-aanvraag in maart afketsen, dan is er in september nog een kans.

Weer

 • Donderdag
  31° / 21°
  70 %
 • Vrijdag
  27° / 20°
  80 %
 • Zaterdag
  25° / 19°
  95 %
Meer weer