Akkers Bildtdijken blijven beschermd dorpsgezicht

Het akkerland rond de Bildtdijken blijft beschermd dorpsgezicht. Dat oordeelt de Raad van State. Daarmee zijn de argumenten van LTO Noord, de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) en het Friesch Grondbezit dat de landbouw hierdoor op slot komt te zitten van tafel geveegd.

De uitspraak van de Raad van State is onbegrijpelijk, vinden LTO Noord, NAV en het Friesch Grondbezit. 'De ministers van OCW en I&M hebben in hun verweer aangegeven dat zij de laatste jaren terughoudend zijn in aanwijzingen van beschermde dorpsgezichten, omdat de bestemmingsplannen in het algemeen meer bescherming bieden dan vroeger.'

Dat ze dan tegelijkertijd de aanwijzing in Het Bildt wel doen, wijst er volgens de drie partijen op dat zij juist hier wel zorgen hebben over toekomstige bestemmingsplannen. 'En daar willen ze hun stempel op drukken.'

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft ook aangegeven dat zij de toekomstige ontwikkelingen ongewenst vinden en juist willen tegenhouden met de aanwijzing. Dat dit niet door de Raad van State is erkend als sterk belemmerende factor voor de toekomst van de boerenbedrijven in dit gebied vinden de boeren onbegrijpelijk.

Protocol

De partijen willen zo snel mogelijk met minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), gemeente Het Bildt en provincie Fryslân in gesprek om een protocol op te stellen over de agrarische bedrijfsvoering in het gebied. De minister zegde dat deze week in Kamervragen van leden van de VVD-fractie toe.

'Hierin moeten afspraken staan over ontwikkelingsmogelijkheden en wat er in de toekomst staat te gebeuren op ruimtelijk gebied', stelt LTO Noord akkerbouwbestuurder Tineke de Vries. 'We pakken de handschoen op. Dit is het enige wat we kunnen doen. De uitspraak van de Raad van State dat de Bildtdijken beschermd dorpsgezicht blijft is een feit.'

Weer

 • Maandag
  14° / 6°
  60 %
 • Dinsdag
  14° / 9°
  20 %
 • Woensdag
  14° / 8°
  10 %
Meer weer