Boer+wil+ruimte+voor+ontwikkeling+natuur
Nieuws
© Koen van Wijk

Boer wil ruimte voor ontwikkeling natuur

De provincies moeten boeren meer betrekken bij de aanleg en het beheer van natuur. Ook moeten agrariërs meer ruimte in hun ondernemerschap krijgen om een bijdrage aan natuur te leveren.

Dat stelt LTO Nederland in een reactie op het deze week gepresenteerde onderzoeksrapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over het natuurbeleid.

'Provinciale bestuurders moeten openstaan voor boeren en zich actiever bemoeien met de rol die agrariërs kunnen spelen bij de ontwikkeling van natuur. Ook moeten ze begrijpen waar er spanningen zijn tussen ecologie en economie', stelt Gerbrand van 't Klooster, coördinator Omgevingsbeleid bij LTO.

Op pad

'Ze moeten zelf op pad om burgers, boeren en buitenlui te betrekken bij hun natuurbeleid. Daarbij moeten ze in hun boodschappentas ruimte meenemen die aansluit op de wensen van agrariërs. Natuurbeheer is niet iets waarvoor de traditionele partijen zoals de natuurterreinbeherende organisaties automatisch het primaat hebben.'

Volgens het PBL zijn de provincies goed op weg met hun natuurbeleid. Van de Europese doelstellingen die zijn omschreven in de Vogel- en Habitatrichtlijn is in 2015 zo'n 55 procent gerealiseerd. In 2027 zal dat naar verwachting 65 procent zijn. Maar dat vergt wel een 'forse inspanning', aldus het PBL.

Dialoog

Het bureau geeft aan dat de provincies zich nog te veel focussen op het behalen van doelen en te weinig de dialoog zoeken met burgers en andere partijen.
'Dat ervaren wij ook', zegt Van 't Klooster. 'Er zit te veel spanning op de inbreng van boeren. Als zij ruimte krijgen in hun bedrijfsvoering, kunnen zij ook een bijdrage leveren aan natuurontwikkeling. Het moet alle partijen voordeel opleveren.'

Passend bod

Het PBL stelt dat grond voor na-tuur moeilijk is te verwerven, omdat eigenaren niet meewerken. 'Als na constructief overleg een passende oplossing volgt, doen ze dat wel. Er is zelden sprake van onwil, maar zonder perspectief om bijvoorbeeld het bedrijf elders voort te zetten, houdt het op', aldus Van 't Klooster.

'En als het tot onteigening komt, moet de provincie goed bij zichzelf te rade gaan waarom het zover is gekomen.'

Weer

 • Donderdag
  13° / 8°
  70 %
 • Vrijdag
  15° / 13°
  30 %
 • Zaterdag
  17° / 12°
  20 %
Meer weer