Vorming+Zeeuwse+vossentafel
Nieuws
© Peter van Houweling

Vorming Zeeuwse vossentafel

Diverse partijen gaan zich op korte termijn verenigen in een provinciale vossenwerkgroep. ZLTO is een van hen. De werkgroep wil ruimere mogelijkheden om de vossenstand in Zeeland terug te dringen.

De vossenstand in Zeeland neemt hand over hand toe, weet Hendrik-Jan ten Cate, portefeuillehouder Flora en Fauna van de ZLTO Raad Zeeland. 'Ze komen vanuit de Brabantse en Belgische natuurgebieden naar de Zeeuwse eilanden die vaak met dammen met het vaste land zijn verbonden. Rond de boerderij eten vossen kippen op en bijten ze ganzen dood. Bij vrije uitloopkippen is de schade het grootst.'

Niet alleen boeren hebben last van de beesten, ook terreinbeherende organisaties en waterschap Scheldestromen beklagen zich over dit roofdier. Het aantal weidevogels en bodembroeders loopt terug, wat de investering in nieuwe (natte) natuurgebieden niet ten goede komt. Vossen graven bovendien in waterkeringen, wat de bescherming van het achterland tegen het water in gevaar kan brengen.

Onderbouwing

Verschillende partijen hebben er dan ook belang bij dat de vossenstand wordt gereduceerd. De vos staat op het nationale vrijstellingsbeleid. Dat betekent dat er jaarrond overdag op ze gejaagd mag worden. Dat bemoeilijkt het afschot, want de vos jaagt bij voorkeur 's avonds en 's nachts.

Volgens Ten Cate is de provincie nog niet zo ver dat een ontheffing wordt verleend. Zij verlangt van de verschillende partijen een goede onderbouwing van de economische schade. 'De geleden schade is nu nog moeilijk in te schatten. Daarom roepen we iedereen die schade door vossen lijdt of heeft geleden op dit te melden bij de Faunabeheereenheid. Al is het maar één kip. Hoe meer meldingen we hebben, hoe makkelijker het wordt om vossenbeleid te maken.'

Gezamenlijk

De vossenwerkgroep zal bestaan uit ZLTO, terreinbeherende organisaties, natuur- en jagersverenigingen en het waterschap. In Zeeuws-Vlaanderen bestaat al langer een vossenwerkgroep. Deze blijft bestaan. 'Het is de bedoeling dat er daarnaast ook in de andere regio's werkgroepen worden gevormd die rapporteren aan de provinciale werkgroep. Een goede onderbouwing naar de provincie is alleen mogelijk als we gezamenlijk optreden.'

De provinciale werkgroep wil ruimere mogelijkheden om de vossenstand terug te dringen. Wanneer de werkgroep van start gaat, is nog niet duidelijk.

Weer

 • Zaterdag
  1° / -2°
  50 %
 • Zondag
  5° / -1°
  50 %
 • Maandag
  5° / 1°
  50 %
Meer weer