Strenge+toets+Brussel+voor+Nederlandse+gebruiksnormen
Nieuws
© Koos van der Spek

Strenge toets Brussel voor Nederlandse gebruiksnormen

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) constateert dat de Europese Commissie voorstellen van lidstaten voor regelgeving met betrekking tot het aanwenden van mineralen streng toetst aan de kaders van de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water.

De bewindsman schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer als antwoord op vragen van Kamerlid Jaco Geurts van het CDA. Geurts wilde vooral van Van Dam weten waarom de invoering van de equivalente maatregelen voor met name de akkerbouw zo lang op zich laat wachten. Volgens het Kamerlid wordt al tweeënhalf jaar met de Europese Commissie gesproken over de opbrengstafhankelijke gebruiksnormen voor de akkerbouw.

Van Dam wijst erop dat het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn weliswaar de mogelijkheid beschrijft van de invoering van equivalente maatregelen, maar dat daarmee de Europese Commissie nog niet geïnformeerd is over de invulling ervan. Dat gebeurde uiteindelijk pas in oktober 2015. De vertraging daaropvolgend had alles te maken met aanvullende vragen vanuit Brussel.

Maatregelen

In de antwoorden aan Geurts zegt Van Dam nogmaals toe om zich te blijven inzetten voor de invoering van de equivalente maatregelen. Hij zal daarvoor de Europese Commissie moeten overtuigen en stelt dat het eventueel nodig zal zijn om in overleg met de betrokken sectorpartijen de voorgestelde maatregelen aan te passen.

Van Dam waarschuwt wel dat de wens om de equivalente maatregelen in te voeren de gesprekken in Brussel over het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn kunnen beïnvloeden. Volgens de staatssecretaris van Economische Zaken leert het hele proces rond opbrengstafhankelijke aanvoernormen dat Nederland steeds goed moet kunnen aantonen dat nieuwe regelgeving voldoet aan de Europese milieudoelen.

Weer

 • Zondag
  5° / 3°
  60 %
 • Maandag
  4° / -1°
  20 %
 • Dinsdag
  6° / 2°
  20 %
Meer weer