Akkerbouw werkt stuk schoner

De totaal ingezette hoeveelheid actieve stof in de akkerbouw is in 2015 licht gedaald. De milieubelasting uit gewasbescherming op akkerbouwbedrijven nam in dat jaar veel sterker af dan de hoeveelheid actieve stof.

Akkerbouw+werkt+stuk+schoner
© Han Reindsen

Uit cijfers van Wageningen University and Research blijkt dat er in 2015 meer herbiciden, fungiciden en insecticiden werden gebruikt dan het jaar ervoor, maar minder overige middelen. De milieubelasting van het grondwater nam licht af, maar de milieubelasting van de bodem en het oppervlaktewater halveerde.

Omdat de hoeveelheid actieve stof relatief weinig is gedaald, betekent dit dat de middelen die in 2015 zijn gebruikt, een lagere milieubelasting per kilo actieve stof hebben. 'Het is een mooi resultaat dat de milieubelasting richting oppervlaktewater is gehalveerd. Het oppervlaktewater is nu veel schoner', zegt voorzitter Jaap van Wenum van LTO-vakgroep Akkerbouw.

Aardappelen en uien

Voor aardappelen en uien is de milieubelasting hoger dan voor de meeste andere akkerbouwgewassen. In aardappelen en uien worden vooral middelen gebruikt om schimmels (fungiciden) te bestrijden. Schimmelbestrijding is goed voor ongeveer de helft van het totale middelengebruik en onkruidbestrijding een kwart.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het totale gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de land- en tuinbouw in de periode 2000-2012 licht is gestegen. Ook het CBS constateert dat een toename van het gebruik door inzet van middelen met een laag risico kan samengaan met een vermindering van de milieubelasting.

Werkzame stof

In 2012 werd in totaal 5,8 miljoen kilo aan werkzame stof toegepast, waarbij 86 procent van het totale gebruik aan gewasbeschermingsmiddelen werd toegepast in elf gewassen. Zo'n 3,5 miljoen kilo aan werkzame stof komt voor rekening van de akkerbouw.

Aardappelen zijn goed voor 39 procent van het totale gebruik. Dit heeft onder andere te maken met het relatief grote areaal. Per hectare vallen de sierteelten (bijvoorbeeld lelies) op door hun hoge gebruik per hectare.

Glastuinbouw

In de glastuinbouw is de biologische bestrijding belangrijk. In 2012 zijn plagen op 83 procent van het areaal glasgroenten op deze wijze bestreden. Bij de teelt van bloemen en sierplanten onder glas ging het in 2012 om 46 procent biologische bestrijding.

Het gebruik van mechanische bestrijdingsmethoden in de land- en tuinbouw neemt sinds 2004 af. Het gaat daarbij voornamelijk om onkruidbestrijding.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  10° / 6°
  95 %
 • Zondag
  11° / 7°
  85 %
 • Maandag
  12° / 9°
  90 %
Meer weer