Lichte+stijging+middelenverbruik+Nederland
Nieuws
© CBS

Lichte stijging middelenverbruik Nederland

Het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland is vanaf het jaar 2000 tot en met 2012 gestegen van 6,6 kilo tot 7,4 kilo per hectare.

Dit blijkt uit CBS-cijfers over het middelenverbruik per gewasgroep, toepassing en per werkzame stof.

De stijging van het verbruik is toe te schrijven aan onder meer de fruitsector, de boomkwekerijgewassen, bloemen, bloembollen en vaste planten.

Lelieteelt

De bollensector blijft met gemiddeld 54,4 kilo per hectare een grootverbruiker. Vooral de lelieteelt is verantwoordelijk voor dit hoge gemiddelde met een verbruik van 134,6 kilo per hectare in 2012. Tulpenkwekers gebruiken gemiddeld 27,5 kilo gewasbeschermingsmiddelen per hectare.

De sectoren vollegrondsgroenten, glasgroenten en champignons zijn in de genoemde periode aanzienlijk minder middel in volume gaan gebruiken. Het verbruik in de champignonteelt nam zelfs af van 7,6 kilo tot 0,3 kilo per hectare.

Vrij constant

Het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen in de akkerbouw is vrij constant gebleven met in 2012 5,5 kilo per hectare. Opvallend in deze sector is wel de stijging van het verbruik in pootgoed van gemiddeld 14,3 kilo tot 24,2 kilo per hectare.

In een reactie zegt beleidsmedewerker Jaap van Wenum van LTO-Nederland dat de CBS-cijfers niet echt verrassend zijn. 'Het verbruik is redelijk constant, wel zijn er duidelijke verschuivingen tussen sectoren en gewassen.'

Behoorlijk effect

Hij verwacht dat in de komende jaren het gedeeltelijk wegvallen van metam natrium een behoorlijk effect kan hebben op het middelenverbruik in de bollensector en met name in lelies.

'Verder zegt het verbruik van middelen in kilo's per hectare niet alles over de effecten daarvan op het milieu', aldus Van Wenum.

'Juist in de periode van 2000 tot en met 2012 is bijvoorbeeld de milieubelasting van oppervlaktewater met 85 procent afgenomen door de betere toepassingstechnieken, het gebruik van nieuwe middelen en biologische bestrijdingsmethoden.'

Weer

 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  18° / 10°
  10 %
 • Donderdag
  20° / 7°
  20 %
Meer weer