Generieke+korting+fosfaatrechten+niet+boven+8+procent
Nieuws
© Arno de Snoo

Generieke korting fosfaatrechten niet boven 8 procent

De generieke korting bij invoering van de fosfaatrechten zal ondanks de compensatie van grondgebonden boeren en andere aanpassingen niet hoger uitkomen dan 8 procent.

De generieke korting wordt halverwege 2017 bekendgemaakt. Eerder werd deze korting door staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) ingeschat tussen de 4 en de 8 procent. Bij een effectieve uitvoering van het fosfaatreductieplan in 2017 zal de generieke korting echter dichter bij de 4 procent dan bij de 8 procent komen te liggen, verwacht LTO Nederland. Dit is inclusief de compensatie van grondgebonden bedrijven die plaatsingsruimte over hadden in 2015.

Dinsdag heeft de Tweede Kamer ingestemd met de fosfaatwet en de wet grondgebonden groei melkveehouderij. LTO Nederland heeft zich ingezet om voor de Nederlandse melkveehouders zoveel mogelijk balans te krijgen in het nieuwe beleid.

Zwaar vallen

Kees Romijn, voorzitter vakgroep LTO Melkveehouderij, ziet dat de wetten zwaar vallen bij de individuele ondernemers, maar oordeelt dat het behaalde resultaat van belang is voor de sector. 'Vanuit de Kamer is brede steun voor de wetten. Daarmee is een belangrijke wettelijke basis gelegd voor behoud van de derogatie. Melkveehouders krijgen eindelijk meer duidelijkheid en ze weten nu waar ze in 2018 aan toe zijn. Daarnaast hebben we nu meer zicht op behoud van derogatie voor 2017 en daarna.'

Vakgroepvoorzitter Kees Romijn van LTO Melkveehouderij

Romijn benadrukt wel dat er voor 2017 de stap gezet moet worden voor de verdere detaillering en het uitvoeren van het fosfaatreductieplan. 'De wetten zijn aangenomen en fosfaatrechten zullen op 1 januari 2018 geïntroduceerd worden. Dat betekent ook dat het nu compleet afhangt van het fosfaatreductieplan in 2017 of wij in de opdracht slagen om derogatie te behouden. De inwerkingtreding van dit sectorplan is voorzien van 1 januari aanstaande. Dat vergt commitment en daadkracht van alle betrokken partijen.'

Inbreng LTO Nederland

LTO Nederland noemt het goed om te zien dat veel van de gepleegde inbreng is overgenomen in de vorm van amendementen. Dit heeft geleid tot het aannemen van volgende wijzigingen in het fosfaatrechtenstelsel.
• Voer-mest contracten in de Wet Grondgebonden Groei
• De KringloopWijzer via een ministeriële regeling voor bedrijfsspecifieke verantwoording
• De mogelijkheid om rechten voor ingeschaard/uitgeschaard vee op de peildatum over te dragen of te herverdelen, zonder afroming
• Een commissie die zich buigt over situaties waarin bedrijven buitengewoon geraakt worden door het wetsvoorstel maar niet onder de knelgevallenregeling vallen
• De mogelijkheid om vanwege overschrijding van het fosfaatplafond te kunnen korten op varkens- of pluimveerechten wordt geschrapt uit de wet
• Het fosfaatrechtenstelsel moet heroverwogen worden voor 2023

Afgewezen

Niet alle inbreng van LTO Nederland is door de Kamer overgenomen. De peildatum blijft 2 juli 2015. Ook is de mogelijkheid van een flexibele lease/verleaseregeling afgewezen. Is er geen beperking gesteld aan de hoeveelheid te verleasen fosfaatrechten. En wordt vleesvee vanwege juridische redenen, niet uitgezonderd van fosfaatrechten. Verder is het straks niet mogelijk om op bedrijfsniveau rechten tussen melkveetak en varkens en/of pluimvee om te wisselen. Deze mogelijkheid kan op een later moment, als er vanuit de verschillende sectoren draagvlak voor is, met bijkomende voorwaarden wel worden toegevoegd aan de wet.

Weer

 • Zondag
  6° / -3°
  10 %
 • Maandag
  7° / 0°
  10 %
 • Dinsdag
  8° / 3°
  50 %
Meer weer