Capaciteit mestverwerking neemt toe

De capaciteit voor verwerking van mest, inclusief de export van onbehandelde mest en champost, stijgt van 46,6 miljoen kilo fosfaat in 2015 naar 51,4 miljoen kilo dit jaar.

Dat melden het Projectbureau Lokale Mestverwerking en Bureau Mest Afzet in hun inventarisatie van mestverwerkingscapaciteit, die voor het vierde jaar is gemaakt.

De verwerkingscapaciteit groeit nog door, stellen beide bureaus. Er is voor 30,4 miljoen kilo fosfaat aanvullende capaciteit in ontwikkeling. Daarvan zit volgens de verwerkers voor 14,6 miljoen kilo capaciteit in de financierings- en bouwfase.

Hierbij moet wel een kanttekening geplaatst worden. 'Er kan sprake zijn van dubbeltelling omdat korrelaars en composteerders mogelijk rekenen op de beschikbaarheid van dezelfde grondstof (dikke fractie) en anderzijds lokale verwerkers aangeven deze dikke fractie zelf te hygiëniseren,' zo valt in het rapport te lezen.

Problemen

Ondanks de groeiende capaciteit kampen nog veel verwerkers van varkensdrijfmest met problemen van technische of financiële aard, constateert Jos van Gastel, coördinator van het Projectbureau Lokale Mestverwerking. 'Het is mogelijk dat de opgegeven operationele capaciteit voor 2016 in een aantal gevallen niet gehaald wordt.'

Mestverwerkers hebben daarnaast te kampen met langdurige procedures voor vergunningen en financiering. Deze kosten steevast meer tijd dan was voorzien. De terugblik op de werkelijk gerealiseerde, geleidelijke toename van de verwerkingscapaciteit in voorgaande jaren levert een betere graadmeter voor snelheid van de ontwikkeling van additionele capaciteit dan de voorspelling op basis van de opgave van de ontwikkelaars

Druk

De druk op de binnenlandse afzet van onbehandelde mest is hierdoor nog groot. Oorzaak is de verplichte mestverwerking die stuurt op fosfaat en niet op volume of stikstof. Veder sturen de wetgeving en de markt op maximale invulling van de binnenlandse gebruiksruimte en wordt de opgegeven operationele verwerkingscapaciteit niet volledig benut

'Die wordt het meest gevoeld bij de afzet van mest van vleesvarkens', zegt Van Gastel. Oorzaak is ook dat de verplichte mestverwerking aanstuurt op fosfaat en niet op volume of stikstof. Ook zijn er regionale verschillen. Het oosten blijft nog achter in operationele verwerkingscapaciteit maar zal naar verwachting een inhaalslag maken.

Keerpunt

Toch spreekt coördinator Hans Verkerk van Bureau MestAfzet van een keerpunt. 'De verwerkingscapaciteit lijkt te kunnen gaan uitstijgen boven het nationale mestoverschot. Dan kan de mestmarkt weer terugkeren naar normale proporties.'

Dit is volgens Verkerk te danken aan de inzet van alle initiatiefnemers in mestverwerking.

Geen lagere percentages

Niettemin blijft LTO Nederland tegen het verhogen van de verwerkingspercentages. 'Wij krijgen de laatste tijd signalen dat de capaciteit volgend jaar toch minder zal zijn door allerlei problemen bij verwerkers', zegt Harry Kager, LTO-specialist Water & bodem. Ook leidt het opschroeven van mestverwerkingplicht tot meer 'snelle route' verwerkingsprocessen: scheiden van dikke en dunne fractie.

'Op de lange termijn kunnen de percentages stijgen. Maar eerst moet de capaciteit omhoog en moeten meer hoogwaardige meststoffen worden geproduceerd, zoals mestkorrels. Belangrijk is ook dat er rekening wordt gehouden met de afzetmogelijkheden.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  22° / 6°
  10 %
 • Zaterdag
  23° / 9°
  10 %
 • Zondag
  22° / 10°
  10 %
Meer weer