Actieplan+stalbranden+vraagt+om+vervolg
5 vragen
© APA

Actieplan stalbranden vraagt om vervolg

Het samenwerkingsproject Actieplan stalbranden loopt in de huidige opzet ten einde. Het in 2012 gestarte project maakt eind dit jaar de balans op. Vooralsnog blijkt het aantal stalbranden en slachtoffers een grillig verloop te kennen. Waarschijnlijk zal het stalbrandenproject in een gewijzigde vorm verdergaan.


1 Wat is er in vier jaar bereikt?

Een van de doelen van het Actieplan was om het aantal stalbranden en dierlijke slachtoffers te beperken. Dit door meer aandacht te geven aan het voorkomen van brand, en door veehouders bewust te maken van de impact ervan voor henzelf, hun gezin en medewerkers en de continuïteit van hun bedrijf.

Daarnaast is het Bouwbesluit voor nieuwe stallen aangescherpt en zijn er voorschriften gekomen voor het gebruik van brandveiliger (bouw)materialen.

2 Leidde het Actieplan tot het gewenste beeld?

Op het eerste oog nauwelijks. Sinds de start van het Actieplan is er geen dalende trend in het aantal stalbranden waar te nemen. In 2012 betrof het 21 stallen, in 2013 en het jaar erop werden 26 stalbranden door de landelijke brandweer geregistreerd.

In 2015 daalde het spectaculair naar 10 stuks. Dit jaar is nog niet afgelopen, maar het aantal stalbranden lijkt weer uit te komen op het niveau van de jaren vóór 2015.

3 Daalde het aantal dierlijke slachtoffers?

Ook dat laat een sterk wisselend beeld zien. Vrijwel alle slachtoffers zijn kippen of vleeskuikens en varkens. In 2015 vonden slechts vijf stalbranden in de varkens- en pluimveehouderij plaats, terwijl het aantal dierlijke slachtoffers per jaar nog nooit zo hoog was sinds 2012.

Bij diersoorten als vleeskalveren, rundvee, paarden en schapen of geiten heeft een stalbrand vrijwel altijd een minder fatale afloop.

4 Is voortzetting van het Actieplan logisch?

Ja, want ook na 2016 geldt dat elke stalbrand er één te veel is. Bovendien leidt stalbrand steevast tot landelijke media-aandacht en nieuwe Kamervragen.
Dat is niet alleen lastig voor de betreffende veehouder en zijn gezin, ook schaadt dit het imago van de intensieve veehouderij in de maatschappij.

5 Welke punten moeten verbeteren?

Het verlagen van het risico op brand kan én moet beter. Handhavende instanties moeten bij oplevering van nieuwe stallen met meer deskundigheid controleren op naleving van de bouwvoorschriften.

Een veehouder verplichten om elke vijf jaar een agro-elektrakeuring op zijn bedrijf uit te laten voeren door een onafhankelijke partij kan bijdragen aan het verlagen van het aantal stalbranden.

Weer

 • Woensdag
  6° / 2°
  60 %
 • Donderdag
  2° / 1°
  50 %
 • Vrijdag
  7° / 1°
  20 %
Meer weer