20%2E000+hectare+extra+nodig+voor+weidevogel
Nieuws
© Eigen foto

20.000 hectare extra nodig voor weidevogel

Om de populatie weidevogels in Nederland in stand te houden, is er 20.000 hectare extra agrarisch natuurbeheer nodig.

Dat stellen LTO en BoerenNatuur.nl over de aanpak van het weidevogelbeheer, waarover de Tweede Kamer volgende week debatteert. Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) liet eerder deze week weten geen mogelijkheid te zien om er een schepje bovenop te doen. Hij wijst op de verruiming van het natuurbudget met 200 miljoen euro om onder meer 'het agrarisch natuurbeheer op het huidige niveau te blijven ondersteunen'.

Nederland is vanuit Europese wetgeving verplicht om een 'gunstige staat van instandhouding' van weidevogels te creëren. LTO en BoerenNatuur.nl werken daarom samen om de achteruitgang om te buigen.

Beheerpakketten

Beide organisaties wijzen daarbij op een onderzoek van Wageningen Environmental Research, waaruit blijkt dat er meer zware beheerpakketten moeten worden afgesloten op een grotere en meer geconcentreerde oppervlakte om de weidevogelpopulatie in stand te houden. Volgens LTO en BoerenNatuur.nl is daarvoor zo'n 20.000 hectare nodig, boven op de maximaal 60.000 hectare landbouwgrond die nu wordt ingezet.

Ook stellen de organisaties dat boeren en tuinders een eerlijke boterham moeten kunnen verdienen met agrarisch natuurbeheer. 'Daarvan is nu geen sprake, een uitzondering daargelaten', zegt voorzitter Alex Datema van BoerenNatuur.nl. Een dergelijke vergoeding kan volgens hem niet alleen betaald worden uit de markt. 'Vooral voor zware beheermaatregelen is een overheidsbijdrage noodzakelijk, zodat deze maatregelen tenminste kostendekkend zijn.'

600 euro

Eerder stelde Tweede Kamerlid Rik Grashoff (GroenLinks) in een initiatiefnota voor de vergoeding per beheerde hectare te verhogen naar 600 euro. Het geld moet hiervoor uit EU- en nationale middelen komen en op termijn uit de markt, bijvoorbeeld met een premie op weidevogelmelk.

Datema vindt dat onverstandig. 'Berekeningen laten zien dat hier gemiddelde bedragen van zo'n 700 euro per hectare voor nodig zijn. Dat is overigens een vergoeding die ook volgens EU-normen niet meer dan kostendekkend is.'

Weer

 • Zaterdag
  11° / 6°
  10 %
 • Zondag
  7° / 4°
  30 %
 • Maandag
  6° / 3°
  70 %
Meer weer