Behoud+derogatie+kost+150%2E000+tot+200%2E000+koeien
Achtergrond
© Wiermans

Behoud derogatie kost 150.000 tot 200.000 koeien

De 7 miljoen kilo mindering aan fosfaatproductie die nodig is om onder het fosfaatplafond te komen, komt grofweg neer om een reductie van tussen de 150.000 en 200.000 koeien in Nederland.

Die berekening maakt Wiebren van Stralen, LTO beleidsadviseur Mest en Milieu. Nu staatssecretaris Martijn van Dam de invoering van fosfaatrechten een jaar uitstelt en Brussel maant om volgend jaar onder het fosfaatplafond te komen, is de Nederlandse derogatie 'nu meer dan ooit in gevaar', aldus Van Stralen.

'Nederland kan elk moment met een ingebrekenstelling of zelfs intrekking van het laatste jaar van de huidige derogatie worden geconfronteerd, als de Europese Commissie vindt dat Nederland zich onvoldoende inspant om aan de derogatievoorwaarden te voldoen', aldus de LTO-beleidsadviseur.

'Het uitstel van de invoering van fosfaatrechten is de directe aanleiding dat Brussel een ultimatum stelt. Op korte termijn moet Nederland met een overtuigend maatregelenpakket komen om in 2017 onder het fosfaatplafond te produceren. Lukt dat niet dan is een ingebrekestelling een zeer reëel scenario. Kern van de eisen is een hele duidelijke daling van het aantal melkkoeien in 2017.'

Mestmarkt

Van Stralen vreest ook grote gevolgen op de mestmarkt, omdat boeren nog moeilijker van hun mest afkomen. 'Daarmee knalt de afzetprijs van mest omhoog. Het gaat er dan om wie zijn mest nog weet kwijt te raken en waar. Voor je het weet is het binnen de kortste tijd chaos in Nederland. Je krijgt een enorme handel en gesleep met mest, met alle gevolgen van dien, goedschiks en kwaadschiks. Iedereen wil tenslotte van zijn mest af. Dus is er regie nodig, een soort verkeersregelaar.'

Sommige boeren zullen over de grens kijken, denkt de LTO-beleidsadviseur. 'In Duitsland zitten ze ook niet bepaald op Nederlandse mest te wachten. Daar hebben ze de mestafvoer in 2013 vergroot om hun eigen probleem op te lossen. Bovendien staan die nu aan de vooravond van enorme aanscherpingen van hun eigen mestbeleid, zodat ze volgend jaar zelf weer derogatie kunnen aanvragen.'

Geen derogatie

Eerder deze week meldde het CBS Nederland 70 miljoen kilo stikstof plaatsingsruimte verliest als de derogatie wegvalt, waarvan 56 miljoen kilo op melkveebedrijven. Dat komt neer op 480.000 melkkoeien.

•Lees meer hierover deze zaterdag in Nieuwe Oogst

Lees ook:
Verlies derogatie kost 480.000 melkkoeien

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  22° / 6°
  10 %
 • Zaterdag
  23° / 9°
  10 %
 • Zondag
  22° / 10°
  10 %
Meer weer