Ontwikkelagenda komt op gang

Om de Drentse landbouwstructuur te verbeteren en tegelijk te voldoen aan de opgaven voor water, milieu en natuur zetten de provincie, Drentse natuur en milieufederatie en LTO Noord in op een Ontwikkelagenda Melkveehouderij en Natuur. Het programma krijgt nu vorm en gaat komende maand van start.

De drie partijen hebben de beschikbare middelen geanalyseerd voor verbetering van de landbouwstructuur en de opgaven op het gebied van water, milieu en natuur in de landbouwgebieden die grenzen aan de Natura 2000-gebieden. Voorwaarde is wel dat voldoende geld beschikbaar komt voor verplaatsing van agrarische bedrijven die vanwege hun ligging zo in de knel komen.

'De ontwikkelingsagenda wordt steeds concreter. We hebben ook geld toegezegd gekregen om met projecten te starten. Nu is de tijd om snel aan de slag te gaan', zegt LTO-stuurgroeplid Arend Steenbergen.

Kavelruil

Op het gebied van kavelruil word aangesloten bij lopende projecten in de gebieden Amerdiep, Elperstroom, Mantingerveld en Vledder Aa. Ook is het plan ontstaan om te komen tot een hulploket voor agrariërs die vastlopen in de slag naar meer perspectief en duurzaamheid.

Dat gebeurt dan in de vorm van een Consulent Duurzame Melkveehouderij Drenthe. 'Het moet iemand worden van statuur en met voldoende kennis van zaken om verbindingen te kunnen leggen', zegt Steenbergen. 'Hij of zij moet knelpunten signaleren en de route naar een oplossing kunnen aangeven of een project kunnen aanzwengelen.' Zowel groepen boeren als individuele bedrijven moeten een beroep kunnen doen op de consulent.

Knelpuntgebieden

Verder moet in 2020 in circa vijf knelpuntgebieden een duurzaam gebiedsplan zijn opgesteld en uitgevoerd. Zo'n plan is gericht op het zoveel mogelijk sluiten van kringlopen van stikstof, fosfaat en organisch stof in één regio. Omdat nog geen voorbeeld van een duurzaam gebiedsplan bestaat, wordt eerst in twee gebieden ervaring opgedaan met het opstellen ervan.

Dan moet de komende tijd de Proeftuin Ammoniak Drenthe vorm krijgen. Zo moet een verlaging van de ammoniakuitstoot in Drenthe tot stand komen zonder dat de bedrijfsontwikkeling in gevaar komt. Bedrijven gaan daarvoor individuele bedrijfsplannen maken op basis van quick-scans. Twaalf pilotbedrijven krijgen daar middelen voor.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  23° / 12°
  20 %
 • Dinsdag
  21° / 16°
  50 %
 • Woensdag
  20° / 13°
  20 %
Meer weer