‘Weidegangplicht te complex’

Een wettelijk verplichte weidegang is te complex, te duur en lastig controleerbaar. Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) gaat dus ook niet mee met de initiatiefnota Wei voor de Koe van SP en D66.

In een uitgebreide toelichting aan de Tweede Kamer laat Van Dam weten tevreden te zijn over de uitwerking van het convenant Weidegang. Wel erkent hij dat er verbeterpunten zijn. Zo zetten verschillende politiek partijen vraagtekens bij de meetmethoden die worden gehanteerd om te bepalen hoeveel en hoe vaak koeien in de wei lopen.

Van Dam erkent dat de registratie verbeterd kan worden. ‘De zuivelsector onderzoekt of dit mogelijk is met behulp van de database van ZuivelNL die ook wordt gebruikt voor de Kringloopwijzer.’

Regeldruk

Door een wettelijke verplichting op weidegang zal de administratieve en regeldruk voor boeren toenemen. Ook de NVWA-controles leveren hogere uitvoerings- en handhavingslasten op.

De staatssecretaris benadrukt dat er veel verschillende typen melkveehouderijen zijn. Sommige innovatieve huisvestingssystemen zijn volgens hem gelijkwaardig aan weidegang. Vrijstellingsregelingen en overgangsperiodes zouden het systeem te complex maken.

Mestvergisting

De nota stelt verder dat mestvergisting en weidegang niet samengaan. Van Dam weerspreekt dit. 80 tot 90 procent van de mest komt ook bij weidegang in de stal terecht, schrijft hij aan de Kamer. ‘Mestvergisting en mestverwerking zijn aanvullende technieken op deze gangbare huisvestingsystemen voor melkvee en kunnen worden gecombineerd met weidegang.’

Het precieze prijskaartje dat aan een verplichte weidegang hangt, kan de staatssecretaris niet noemen. Wel schat hij de economische kosten voor de melkveehouderij in op circa 40 miljoen euro voor de 30 procent van de melkkoeien die nu nog niet worden geweid. Daarnaast ontkent Van Dam dat de kwantumtoeslagen die worden uitbetaald door de zuivelondernemingen, opstallen in de hand zouden werken.

Het is volgens de bewindsman nog onbekend hoe de financiële waardering van de consument zal zijn voor Nederlandse weidemelk, als dat een regulier karakter krijgt. Bovendien valt dan ook de weidegangtoeslag weg.

Weidekaas

Begin dit jaar zijn tussen de supermarkten en de zuivelsector afspraken gemaakt om naast weidemelk weidekaas in de schappen te leggen. ‘Deze kaas ligt nu te rijpen en zal in het derde kwartaal in grote hoeveelheden op de markt komen’, schrijft Van Dam die hierbij wijst op de recente verhoging van de weidepremie door onder meer Cono.

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  23° / 12°
  20 %
 • Dinsdag
  21° / 16°
  50 %
 • Woensdag
  20° / 13°
  20 %
Meer weer