Verkasregeling krijgt weinig bijval telers

De Stidug-regeling, waarmee telers vanuit het Westland, Oostland en Aalsmeer met steun konden verkassen naar nieuwe glastuinbouwgebieden, heeft marginaal gewerkt, concluderen onderzoekers van NC Advies.

NC Advies heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken de regeling, die in 2000 is ingesteld om de ontwikkeling van tien projectvestigingslocaties te faciliteren door gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van duurzame collectieve voorzieningen op deze locaties, onder de loep gehouden.

'Al in 2001 stelde LTO dat de starre beschikbaarheid van het budget het effect van de regeling beperkte', schrijven de onderzoekers. Volgens NC Advies bleek de gehanteerde realisatietermijn al snel te kort en dat heeft tot twee keer toe geleid dat deze is verlengd.

Ingehaald door de praktijk

De Stidug-regeling is door de praktijk ingehaald, concluderen de onderzoekers verder. 'Onder invloed van het zich ontwikkelende greenportconcept en ander beleid bij diverse overheden, daalde het belang van de projectvestigingslocaties en werd er nadrukkelijk gekeken naar mogelijkheden in en nabij de kerngebieden van de greenports.'

Ook gooide de economische crisis van 2008 roet in het eten. De herstructurering stagneerde door de crisis. Bovendien bleek er minder glastuinbouwareaal nodig dan bij het instellen van de regeling werd verwacht.

Energie, water en bereikbaarheid

NC Advies zegt dat Stidug wel heeft geleid tot investeringen in duurzame collectieve voorzieningen in de beoogde vestigingsgebieden. Niet alle duurzaamheidaspecten werden door de glastuinbouw als een voordeel gezien: de focus lag bij de sector met name op energie, water en bereikbaarheid en minder op landschappelijke inpassing en recreatief medegebruik.

In de tien gebieden zouden op meer dan 2.500 hectare nieuwe glastuinbouwbedrijven moeten komen. Naar schatting is minder dan de helft gerealiseerd.

Bekijk meer over:

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  23° / 12°
  20 %
 • Dinsdag
  21° / 16°
  50 %
 • Woensdag
  20° / 13°
  20 %
Meer weer