LTO+Varkenshouderij+blijft+tegen+uitwisselen+rechten
Nieuws
© nieuwe oogst

LTO Varkenshouderij blijft tegen uitwisselen rechten

Het wetsvoorstel fosfaatrechten dat vorige week door staatssecretaris Martijn van Dam naar de Tweede Kamer is gestuurd, verandert voor de varkenshouderij op korte termijn niets. LTO Varkenshouderij en NVV blijven daarom tegen het uitwisselen van rechten tussen sectoren.

‘In het wetsvoorstel is een haakje gemaakt, dat het mogelijk maakt om in de toekomst rechten uitwisselbaar te maken. Echter zolang de varkenshouderij daar niet aan meewerkt, wordt dit niet geëffectueerd’, zeggen voorzitter Eric Douma van LTO Varkenshouderij en NVV-voorzitter Ingrid Jansen.

Productie onder plafond

In het wetsvoorstel fosfaatrechten wordt gesproken over afroming van rechten voor de melkveehouderij. Dit is voor de melkveehouderij noodzakelijk om de productie van fosfaat weer beneden het fosfaatplafond te krijgen.

Het wetsvoorstel gaat in per 1 januari 2017. Het stelsel van fosfaatrechten heeft tot doel te borgen dat de nationale fosfaatproductie op een zo kort mogelijke termijn weer beneden het fosfaatproductieplafond wordt gebracht. Dit plafond is overeengekomen met de Europese Commissie in het kader van de derogatie. Het wetsvoorstel heeft op korte termijn wel effecten op de melkveehouderij.

Incidentele overschrijding

De varkenshouderij is afgelopen jaar ook iets boven haar plafond uit gestegen. NVV en LTO Varkenshouderij hebben deze overschrijding geanalyseerd en zijn tot de conclusie gekomen dat dit incidenteel is geweest, als gevolg van marktomstandigheden.

‘Deze analyse is gedeeld met het ministerie. De verwachting is dat we in 2017 weer beneden het fosfaatplafond produceren. Van afroming van rechten in de varkenshouderij is dan ook geen sprake’, zeggen Douma en Jansen.

NVV en LTO Varkenshouderij zijn en blijven met het Ministerie in gesprek over dit dossier.

Weer

 • Woensdag
  7° / 4°
  10 %
 • Donderdag
  6° / 4°
  60 %
 • Vrijdag
  6° / 3°
  70 %
Meer weer