Radboud+Universiteit+onderzoekt+effect+hogere+peilen+Friese+veenweide
Nieuws
© Ida Hylkema

Radboud Universiteit onderzoekt effect hogere peilen Friese veenweide

De Radboud Universiteit Nijmegen onderzoekt komende jaren de effecten van hogere waterpeilen in het Friese Veenweidegebied. De provincie draagt 350.000 euro subsidie bij aan het onderzoek, dat tot 2020 loopt.

In het Friese veenweidegebied zijn verschillende praktijkproeven gestart met hogere waterpeilen. De Nijmeegse universiteit verricht bij de verschillende praktijkproeven onderzoek naar onder andere de bodemkwaliteit, gewasopbrengst, grondwaterkwaliteit en uitstoot broeikasgassen.

Weidevogelbeheer

Zo onderzoeken zij de resultaten van proeven met hogere waterpeilen in combinatie met onderwaterdrainage. De universiteit werkt ook mee in het Bûtenfjild, aan praktijkproeven met nieuwe (natte) teelten als veenmos en lisdodden. Verder monitoren zij op andere plekken de effecten hogere zomerpeilen in combinatie met weidevogelbeheer.

Bij deze proeven werken Wetterskip Fryslân en boeren samen. Er wordt hierbij in de praktijk onderzocht hoe we de veenafbraak in het Friese veenweidegebied kunnen verminderen met behoud van landbouw en biodiversiteit. De resultaten van de praktijkproeven geven ook informatie voor het initiatief 'Valuta voor Veen' dat zich richt op het genereren van inkomsten uit het verlagen van de CO2-uitstoot.

Weer

 • Zondag
  9° / 4°
  50 %
 • Maandag
  8° / 4°
  50 %
 • Dinsdag
  8° / 1°
  50 %
Meer weer