'Derde Friese melkveehouders aan slag met natuurinclusieve landbouw'

Een derde van de Friese melkveehouders, zo'n zes- tot zevenhonderd, moet de komende vier jaar aan natuurinclusieve landbouw doen. Deze ambitie spraken onder andere provincie Fryslân, de agrarische natuurcollectieven en LTO dinsdag uit tijdens de aftrap van Living Lab Natuurinclusieve Landbouw in het Zuidwest-Friese Oudega.

Het Living Lab is een plan van Kening fan 'e Greide, de netwerkorganisatie van burgers, boeren en maatschappelijke organisaties. Samen met provincie Fryslân, de agrarische natuurcollectieven, LTO en de Versnellingsagenda Melkveehouderij Noord-Nederland wil het initiatief biodiversiteit een impuls geven door onder andere verdienmodellen voor boeren te creëren.

Biodiversiteit moet een kwaliteitskenmerk van het zuivelproduct worden, is de overtuiging van de Friese gedeputeerde Johannes Kramer. De druk vanuit de EU wordt steeds groter. 'We komen op een punt dat afnemers eisen dat boeren meer oog hebben voor natuurinclusiviteit. Je levert natuurinclusief of niet.'

Weinig speelruimte

Volgens de initiatiefnemers biedt het huidige landbouwsysteem voor boeren die een natuurdoel hebben, echter nog weinig speelruimte. 'Het hiervoor te ontwikkelen bedrijfsmodel kent nog veel vraagtekens.' Samen met boeren willen ze zoeken naar verdienmodellen. Te denken valt aan een combinatie van een meerpijs voor melk, lagere pacht, lagere rente, waterbuffer en CO2-opslag.

Verder wil het Living Lab het toepassen van kruidenrijk grasland op alle melkveebedrijven en drones voor weidevogelbeheer onderzoeken.

Spagaat

Wiebren van Stralen die namens de duurzame keten sprak, vindt het Living Lab een goed initiatief. 'Klimaat en biodiversiteit komen de komende tijd in net zo'n spagaat te zitten als fosfaat en weidegang. De verbinding met de omgeving zijn we een beetje kwijtgeraakt. De mogelijkheden zijn er echter wel. Zowel meer economisch boeren als boeren met oog voor de omgeving hebben we hard nodig. Dat evenwicht in de sector is noodzakelijk.'

Weide Weelde

Voorloper op dit gebied zijn de Gildeboeren die in juni hun Weide Weelde-zuivel lanceerden. Twaalf boeren rond Idzega krijgen een extra premie voor weidevogelbescherming. Bovendien wordt per kilo melk 2 cent in een fonds geplaatst, dat wordt gebruikt om weidevogelbeheer te stimuleren.

De Weide Weelde-melk ligt nu in duizend winkels in heel Nederland. Het had nog wat voeten in de aarde om een zuivelbedrijf te vinden die de melk apart wilde ophalen. 'Daarvan is er maar één in Nederland die dat wil doen', aldus initiatiefnemer Catharinus Wierda.

Weer

 • Zondag
  20° / 13°
  50 %
 • Maandag
  19° / 11°
  20 %
 • Dinsdag
  20° / 10°
  20 %
Meer weer