Delphy+start+demonstraties+groenbemesters
Nieuws
© eigen foto Delphy

Delphy start demonstraties groenbemesters

Delphy start, in opdracht van de Brancheorganisatie Akkerbouw, met de uitvoering van demonstraties groenbemesters op elf verschillende locaties in Nederland.

Het onderwerp en de aandachtspunten van deze demonstraties zijn voortgekomen uit de programmeringscyclus van de brancheorganisatie. Het onderzoeksonderwerp groenbemesters scoorde hoog in de door akkerbouwers beoordeelde wensen voor onderzoek en innovatie.

Aspecten

Om in elk van de vijf regio’s een goede demonstratie te organiseren -welke aansluit op de praktijk- heeft er op regionaal niveau overleg plaats gehad tussen Delphy en akkerbouwers van LTO, NAV en NAJK.

In de diverse demonstraties zal aandacht gegeven worden aan aspecten zoals zaaibedbereiding, verschillende groenbemesters, effecten van groenbemesters op aaltjes, grondbewerking na een graangewas, het onderwerken van een groenbemester en effecten van N-bemesting.

Praktijkbedrijven

De demonstraties vinden voor een deel plaats op praktijkbedrijven, maar ook op proefboerderij Rusthoeve, Vernieuwingsbedrijf Op de Es en proefboerderij Ebelsheerd (SPNA).

Om de effecten te laten zien, zullen gedurende de looptijd van het project bijeenkomsten worden georganiseerd. Tevens wordt aangehaakt bij de diverse open dagen.

Weer

 • Vrijdag
  8° / 2°
  10 %
 • Zaterdag
  11° / 4°
  20 %
 • Zondag
  8° / 4°
  20 %
Meer weer