%E2%80%98Landelijke+regie+op+DAW+nodig%E2%80%99
Achtergrond
© Hoogheemraadschap van Rijnland

‘Landelijke regie op DAW nodig’

Een landelijke werkgroep van waterschappen, provincies, LTO Nederland en de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken moet de regie krijgen op het Deltaplan Agrarisch Water. Anders verdampen tientallen miljoenen euro’s subsidie, stelt LTO.

‘Er moet nu wat gebeuren. Anders is het zonde dat er zoveel geld blijft liggen en terug naar Brussel graat’, zegt LTO-bestuurder Peter de Koeijer, portefeuillehouder Water. ‘Wij hebben ermee ingestemd dat de miljoenen van pijler 1 naar pijler 2 van het GLB zijn overgeheveld. Als het dan niet wordt benut, had het beter in pijler 1 kunnen blijven. Het is tenslotte boerengeld.’

Hij reageert op een artikel over Deltaplan Agrarisch Water (DAW) dat vorige week in V-focus verscheen. Daarin komt het weekblad tot de conclusie dat Nederland inmiddels 140 miljoen euro achter loopt, geld dat is geoormerkt voor 2014 en 2015 en mogelijk terug zou moeten naar Brussel.De provincies zijn verantwoordelijk voor de uitvoering, maar dat gaat moeizaam.
‘Het is heel lastig om de gelden uit het fonds voor plattelandsontwikkeling (POP) binnen te halen. Het is een draak van een regeling’, verklaart De Koeijer. ‘Er zijn flink wat drempels ingebouwd die tot afwijzing van projecten hebben geleid. Ook is de regeling veel later open gegaan dan aanvankelijk aangekondigd. Het is nu zaak een inhaalslag te maken.’

Dat DAW op ‘instorten’ staat, zoals het verhaal kopt, is onzin, stelt hij. ‘Er lopen op dit moment tientallen projecten. Daarnaast er zijn er ook veel projecten buiten DAW om het water in het landelijk gebied schoner te krijgen.’
Ook is de waterkwaliteit sterk verbeterd. ‘Vooral door inspanningen van de landbouw. De maatregelen van de afgelopen decennia hebben effect’, aldus De Koeijer. ‘De Europese doelen op nitraat in het grondwater worden op de meeste plaatsen gehaald. Ook zijn op veel plaatsen van het oppervlaktewater de normen gehaald of liggen die binnen bereik.’

Achterstand

Niettemin moet er wat veranderen, benadrukt de LTO-bestuurder. ‘Feit is dat er een achterstand is. Maar daar ben ik niet ongerust over, die kunnen we best inhalen.’ In 2017 moet het geld over 2014 en 2015 uiterlijk zijn weggezet. Daarvoor is dan wel landelijke regie nodig, stelt LTO. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu probeert al partijen bij elkaar te krijgen.

De Unie van Waterschappen laat weten LTO te steunen om van DAW ‘een succes te maken’. ‘Voor zowel het DAW als het POP geldt dat het nog op stoom moet komen, de eerste projecten zijn nu in uitvoering. Dat waterschappen hun toezeggingen niet nakomen, is een voorbarige conclusie’, aldus een woordvoerder.

De jaarlijkse bedrage van 20 miljoen behoeft niet gelijkelijk verdeeld te zijn over de waterschappen en de looptijd van POP, stelt de Unie. ‘Het gaat om het totaal. Verder behoeft het bedrag dat voor cofinanciering is gereserveerd, door de waterschappen niet onder de noemer DAW te zijn begroot.’

‘Er zijn voor zover wij weten geen projecten die aan de criteria van POP voldoen afgevallen omdat de cofinanciering ontbreekt. Er zijn zelfs projecten waarvoor de waterschappen al geld beschikbaar hadden gesteld voor aanvang van POP.’

Het Interprovinciaal Overleg meldt geen rol te spelen bij de uitvoering van de POP-regeling en DAW. Dat doen de provincies zelf.

Weer

 • Woensdag
  23° / 12°
  10 %
 • Donderdag
  16° / 12°
  10 %
 • Vrijdag
  15° / 10°
  70 %
Meer weer