Faassen+eist+daadkracht+van+Van+Dam
Achtergrond
© ANP

Faassen eist daadkracht van Van Dam

'Help ons, doe iets en laat zien dat u staat voor de agrarische sector. U bent toch onze staatssecretaris.' Die dringende oproep richt LLTB-voorzitter Léon Faassen aan staatssecretaris Martijn van Dam (EZ). De brief die de bewindsman aan de Tweede Kamer stuurde, is hem veel te vaag.

Eind vorige week rapporteerde Van Dam over wat zijn ministerie doet om boeren en tuinders te ondersteunen die zijn getroffen door het extreme weer. Hij legt uit dat een landelijke ambtelijke werkgroep in samenwerking met twee regionale werkgroepen aan het werk is.

De verslaggeving van de staatssecretaris is positief van toon. Hij legt uitvoerig uit dat op verschillende terreinen actie wordt ondernomen en zaken in gang zijn gezet.

Vaag

Faassen, die samen met ZLTO-voorzitter Hans Huijbers opkomt voor de belangen van de getroffen boeren en tuinders, is minder positief. 'Ik vind het erg vaag. Ik lees in de brief te vaak termen als 'ik werk aan', 'wordt bekeken' en 'wordt bezien'. Er staat eigenlijk niets concreets in.'

Als voorbeeld noemt de LLTB-voorzitter de herstelbemesting en het scheuren van grasland. LTO heeft gevraagd toe te staan dat getroffen bedrijven beschadigd grasland scheuren en opnieuw inzaaien en dat herstelbemesting na overmatige regenval wordt toegestaan zonder taxatierapport.

Vrijstelling

'Ik werk aan de mogelijkheid voor een vrijstelling van de geldende regels', meldt Van Dam over het scheurverbod. En voor de herstelbemesting 'wordt bekeken' of het groepsgewijs beoordelen van percelen een optie is.

Het gevolg is dat ondernemers die nu maatregelen moeten nemen, in onzekerheid blijven verkeren. Faassen stelt dat daadkracht hier dringend nodig is. 'Een regering moet regeren. Dat betekent ook dat ze regie voert en met oplossingen komt.'

Onbegrip

De LLTB-voorzitter constateert bij de leden steeds meer onbegrip voor de aarzelende en deels afhoudende opstelling van de overheid. 'Nederland helpt bij noodsituaties over de hele wereld. Prima. Maar de boeren en tuinders die ik spreek, zeggen: dan mogen wij zelf toch ook een keer geholpen worden?'

Het meest schrijnend noemt Faassen de ondernemers die ten einde raad zijn en bellen met de vraag: wat moet ik nu? 'Zij ervaren het alsof ze aan hun lot worden overgelaten. We vragen geen inkomenssteun of vergoeding van alle schade, maar hulp voor ondernemers die dreigen om te vallen. We verwachten echt dat de regering de sector tegemoetkomt en mogelijkheden biedt om de schade te herstellen.'

Brief

ZLTO en LLTB hebben hun zorg verwoord in een brief aan de staatssecretaris. De organisaties stellen onder meer vast dat de overheid onvoldoende is ingericht om snel te kunnen handelen na calamiteiten als de overvloedige neerslag en de ijsstorm. Ze sporen Van Dam aan om zijn verantwoordelijkheid als politiek bestuurder te nemen. Dat betekent onder meer dat er praktische oplossingen moeten komen die direct uitgevoerd kunnen worden.

'Wij dragen de mogelijkheden aan, maar om ze te realiseren hebben we de overheid nodig. We hebben de staatssecretaris op het hart willen drukken dat hij tot daden moet komen en moet staan voor de agrarische sector', aldus Faassen.

• Lees meer hierover deze zaterdag in Nieuwe Oogst

Weer

 • Vrijdag
  8° / 2°
  10 %
 • Zaterdag
  10° / 4°
  40 %
 • Zondag
  8° / 4°
  30 %
Meer weer