%27Volop+mogelijkheden+pluimveehouder%27
Achtergrond
© Wageningen UR

'Volop mogelijkheden pluimveehouder'

In het rapport 'Veehouderij en Gezondheid Omwonenden' werd vooral de pluimveehouderij als grote producent van fijnstof, en daarmee longproblemen veroorzakende endotoxinen gezien. Volgens Albert Winkel van Wageningen UR Livestock Research zijn er ook voor deze sector tal van mogelijkheden om die uitstoot te beperken.

Winkel pleit voor de langere termijn voor nieuwe stalontwerpen die én het fijnstofprobleem aanpakken én waarbij de kip haar natuurlijke gedrag op strooisel kan uiten. Voor bestaande stallen adviseert de onderzoeker een aanpak bij de bron, bijvoorbeeld door een ionisator of een oliefilm op het strooisel.
Bij de ionisator worden de stofdeeltjes door draden in de stal elektrisch geladen, ze plakken aan alles wat geaard is. 'Het stof aan het dak en wanden van de stal, geeft misschien geen schoon gevoel, maar anders zat dit in de lucht', stelt de onderzoeker. De fijnstofreductie bedraagt 49 procent.
Voor de oliefilm wordt koolzaadolie verneveld over het strooisel. Winkel: 'Daar merk je weinig van. Het strooisel blijft droog en rul. Bij vleeskuikens wordt het vanaf dag 21 toegepast, het leidt tot een reductie van 54 procent over de gehele ronde.' Een andere vorm van bronreductie is de strooiselschuif. Die schuift een deel van het strooisel weg, waardoor een dunne laag overblijft. 'Voldoende voor de kip, de vorming van fijnstof en ammoniak is duidelijk minder', vertelt Winkel.
Hij ziet veel keuze voor een warmtewisselaar of een droogtunnel om de hoeveelheid fijnstof te beperken. Dit zijn zogenaamde end-of-pipe-oplossingen: 'Geliefde systemen, omdat ze een besparing opleveren. De warmtewisselaar (fijnstofreductie van 13 of 33 procent) reduceert ook de stookkosten en de droogtunnel (fijnstofreductie van 30 of 55 procent) zorgt weer voor een betere mestkwaliteit en lagere afzetkosten.'
Een andere end-of-pipeoplossing is de droogfilterwand, een filterwand vóór de afzuigende ventilator. Die trekt de lucht door de filter. Het filter bestaat uit spleten met een knik hierin. Het fijnstof vliegt bij die knik uit de bocht en valt naar de grond. Winkel: 'Een eenvoudig en vaak toepasbaar systeem. Het reduceert het fijne stof met 40 procent, het grovere stof nog meer. Bronmaatregelen en end-of-pipe-maatregelen kunnen ook gecombineerd worden, zoals ionisatie in de stal en de droogfilter erna geschakeld. Zo zijn vrij eenvoudig grote stappen te maken.'

Weer

 • Maandag
  20° / 15°
  70 %
 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  16° / 11°
  50 %
Meer weer