Gelderland+koopt+grond+voor+PAS
Nieuws
©

Gelderland koopt grond voor PAS

Gedeputeerde Staten van Gelderland willen met gemeenten overleggen om de de bestemmingsplannen aan te passen zodat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) uitgevoerd kan worden.

Ook gaat het college voor de PAS percelen aankopen op basis van volledige schadeloosstelling om onteigening te voorkomen.

Deze percelen staan op kaart aangegeven in de analyses die voor de Natura 2000-gebieden zijn vastgesteld.

Als vrijwillige medewerking aan het uitvoeren van de herstelmaatregelen niet lukt dan gaat de provincie deze percelen onteigenenen.

Herstelmaatregelen

Het ministerie van Economische Zaken stelde 1 juli de PAS vast. Gedeputeerde Staten van Gelderland stemden hiermee in.

Het programma bevat voor de Natura 2000-gebieden herstelmaatregelen die staan beschreven in de gebiedsanalyses. De PAS maakt vergunningverlening op grond van de Natuurbeschermingswet weer mogelijk voor economische ontwikkelingen bij Natura 2000-gebieden mits de herstelmaatregelen in en rondom deze natuurgebieden worden uitgevoerd.

Dit programma levert ook voor de agrarische sector ontwikkelingsruimte op.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  11° / 4°
  20 %
 • Zondag
  8° / 4°
  20 %
 • Maandag
  6° / 3°
  60 %
Meer weer