'Emissiebeperkingen grote opdracht'

De pluimveesector moet fijnstof aanpakken, zegt LTO-portefeuillehouder Diergezondheid Toon van Hoof. ‘De sector moet voldoende tijd krijgen om de juiste stappen te zetten.’ Alle veehouderijsectoren moeten de ammoniakemissie verminderen.

%27Emissiebeperkingen+grote+opdracht%27
© Nieuwe Oogst

Van Hoof reageert op het vorige week verschenen RIVM-rapport ‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden’.

‘We hebben als agrarische sector de nadrukkelijke opdracht om geen gevaar voor de omgeving te zijn. Voor de pluimveehouderij is het belangrijk dat de sector aan de slag gaat, maar daarbij de tijd krijgt om stappen te zetten naar minder fijnstof. Ondernemers moeten dit financieel kunnen behappen’, stelt Van Hoof.

Longontsteking

Primair fijnstof geeft een verhoogde kans op longontsteking. Normaal geldt dat voor 150 op de 10.000 inwoners. In de buurt van pluimveebedrijven is dat 165 van de 10.000 inwoners.

Het bevreemdt Van Hoof dat er nu stemmen opgaan om de dieraantallen te verminderen. ‘Daar draait het hier niet om. Het gaat om minder emissie. Dit leidt niet alleen tot een gezondere omgeving, maar ook voor een gezonde werkomgeving voor de pluimveehouders, medewerkers en de dieren.’

Technieken

De LTO-portefeuillehouder Diergezondheid denkt daarbij aan het doorvoeren van een aantal technieken om de emissie te verminderen.

‘De zoektocht naar de beste technieken was al gestart. De pluimveesector moet nu aan tafel om te kijken naar verdere technieken. Welke technieken hebben we, wat is economisch haalbaar om de hoeveelheid fijnstof richting omgeving te beperken.’

Ammoniak

De uitstoot van ammoniak wordt omgevormd in de lucht tot secundair fijnstof, wat eveneens een effect heeft op de gezondheid, ook op grotere afstand van veehouderijgebieden.

‘Hiervoor moeten we samen met de automobielproducenten en industrie en veehouderij in het buitenland werken aan een grotere agenda om gezamenlijk de fijnstofuitstoot te beperken’, zegt Van Hoof.

Bronnen

‘De ammoniakuitstoot heeft meerdere bronnen. De veehouderij wordt gezien als belangrijke bron. Dit gegeven ligt er; dat kunnen we niet ontkennen', aldus de LTO-portefeuillehouder Diergezondheid.

'Er zijn al grote slagen gemaakt. De agenda voor ammoniakreductie is er al heel wat jaren. Door dit rapport is het nieuw dat dit een effect heeft op de gezondheid. Hier ligt voor de ondernemer dan ook een uitdaging.’

Besmettelijke ziekten

Het rapport ‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden’ is positief als het gaat om de overdracht van besmettelijke ziekten. Hepatitis E, wat ook bij varkens aanwezig is, komt in veedichte gebieden niet beduidend meer voor dan elders. Ook een ziekte als vogelgriep heeft duidelijk geen verband. Datzelfde geldt voor veel andere, nu bestaande ziekten.

‘Dit is geen garantie voor de toekomst. Er kan altijd een nieuwe ziekte opduiken’, waarschuwt onderzoekster Kitty Maassen van het RIVM. Zo dook in 2008 Q-koorts op.

MRSA

Er is wel meer veegerelateerde MRSA in de veedichte gebieden gevonden dan daarbuiten. Het gaat om 0,6 procent MRSA-dragers, terwijl dit in de Nederlandse bevolking gemiddeld tussen de 0,1 en 0,2 procent is. Het is niet helemaal duidelijk waar dit vandaan komt.

‘Er worden ook wel eens veegerelateerde MRSA-besmettingen zonder verband met de veehouderij gevonden’, zegt Dick Heederik van IRAS, die meewerkte aan het onderzoek.

Paarden

Wellicht spelen hierbij andere factoren een rol, stelt Maassen. ‘Mogelijk is er een verband met een andere diersoort. Zo zijn paarden ook drager van MRSA. Hier gaan we nog verder onderzoek naar doen. We hebben de onderzochte personen wel gevraagd of ze op boerderijen zijn geweest, maar niet op maneges.’

Dat in de buurt van agrarische bedrijven enkele MRSA-gevallen zijn gevonden, komt volgens Van Hoof wellicht doordat met het reduceren van het antibioticagebruik meer wordt gewerkt aan het toewerken naar eerstekeusmiddelen. ‘De hoeveelheid MRSA is in de veehouderij niet afgenomen. Het lijkt erop dat de MRSA-bacterie juist beter gedijt bij eerstekeusmiddelen.’

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  29° / 14°
  0 %
 • Donderdag
  31° / 16°
  0 %
 • Vrijdag
  32° / 17°
  0 %
Meer weer