Aanpak voor Drentse boerenlandvogel

Dat er wat moet gebeuren om weide- en akkervogels er weer bovenop te helpen, daar zijn alle betrokken partijen het wel over eens. Alleen hoe, dat ligt een stuk moeilijker bleek woensdag op een symposium in Erm over de toekomst van deze vogels in Drenthe.

Aanpak+voor+Drentse+boerenlandvogel
© Vidiphoto

Behalve in het zuidoosten van de provincie duikelen de aantallen grutto's, kieviten, scholeksters en veldleeuweriken nog steeds. De laatste tellingen door vogelkenner Arend van Dijk in gemeente Westerveld wijzen dat nog eens uit. Met de graspieper, gele kwikstaart en geelgors gaat het daar overigens wel beter.

Maar Henk Jan Ottens van de Werkgroep Grauwe Kiekendief meldt dat juist deze soorten het op het akkerland in Oost-Drenthe zwaar hebben. Van Dijk merkte dan ook op dat de akkervogel de weidevogel achterna dreigt te gaan.

Schouders eronder

De wil om aan verbetering te blijven werken is breed aanwezig. Tientallen boeren en vrijwilligers zetten zich ieder jaar weer in om zoveel mogelijk broedsels en kuikens te behouden. En ook op het symposium in Erm heerst, ondanks de verschillen in inzicht, een stemming van: samen de schouders eronder.

Weidevogelboer Jan Nicolai uit Coevorden is er duidelijk over: niet alleen akkervogels, maar ook weidevogels horen bij Drenthe. 'We moeten de natuur helpen zoveel mogelijk soorten te behouden ondanks de intensiever wordende landbouw en de predatie van vossen.'

Kans

Als het aan Nicolai ligt, wordt het huidige beleid losgelaten van weidevogelbescherming in alleen de kerngebieden Drostendiep en Hunzedal en de afbouw van het budget voor weidevogelbeheer gestopt. Alle kansrijke gebieden in de provincie moeten een kans krijgen, net zoals het moet mogelijk moet blijven om vossen te bejagen.

Ottens is er eveneens voor dat de huidige harde grenzen uit het agrarisch natuurbeheer gaan. 'We moeten verder gaan met verweven; de vogels hebben daar behoefte aan.' Ook moet de landbouw in zijn ogen extensiveren.

Hokjesgeest

Bert Wiekema van de Agrarische Natuurvereniging Drenthe en Albert Lanting van Vereniging Drentse Boermarken drongen aan op het loslaten van de hokjesgeest. 'Er moet geld komen om structureel buiten de vastgestelde grenzen te kunnen beheren', zegt Wiekema.

Beleidsmedewerker natuur en landschap Jan Grotenhuis van provincie Drenthe dempt de verwachtingen een beetje. Volgens hem is er weinig ruimte voor een specifieke Drentse aanpak.

Verantwoordelijkheid

Omdat de provincie veel meer akkervogelgebied kent dan weidevogelhabitat, is het niet meer dan logisch om je op die soorten en leefgebieden te concentreren, stelt hij. 'Het schept een verantwoordelijkheid en dat zie je terug in het beleid.'

Provincie Drenthe gaat in haar natuurvisie tot 2040 uit van een brede aanpak. 'Het moet in agrarisch gebied gebeuren met ondersteuning vanuit de subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer. We willen het agrarisch natuurbeheer voor alle doelgroepen benutten', aldus Grotenhuis.

Regelgeving

Andere provincies en ook de strakke regelgeving vanuit Brussel laten volgens hem weinig ruimte voor het schuiven met budgetten.

'We kunnen het niet verantwoorden als we 150.000 euro besteden aan het behoud van twee broedparen in Wapserveen.'

Tellingen

Ook vogeldeskundige Wolf Teunissen van Sovon is somber over de vogelstand op het Drentse platteland. 'Tellingen bij Assen, de Haulerpolder en in het gebied van de Drentsche Aa wijzen uit dat het percentage vogels dat vliegvlug wordt, absoluut onvoldoende is om de soorten in stand te houden. 9 procent van de grutto's werd in 2015 vliegvlug, bij kieviten was dat 13 procent', weet hij.

Het zijn vooral zoogdieren die eieren stelen en vogels die de kuikens te grazen nemen. Bestrijding van de vos is volgens Teunissen niet genoeg. 'Het helpt een beetje, maar je krijgt nog niet de gewenste reproductie.'

Resultaten

Zijn opmerking wordt tegengesproken door agrarisch natuurbeheerder Jan Ubels uit Anderen. Hij weet te melden dat het aanpakken van de overpopulatie van vossen na een paar jaar wel degelijk tot resultaten leidt. 'Dit jaar zijn de nesten terug en liggen de eieren nog steeds op de akker.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  10° / -2°
  0 %
 • Dinsdag
  9° / -2°
  10 %
 • Woensdag
  10° / -1°
  10 %
Meer weer