%27Economisch+kan+een+biomassaketel+heel+interessant+zijn%27
Interview
© ZLTO

'Economisch kan een biomassaketel heel interessant zijn'

Voor agrarische bedrijven met een hoge energiebehoefte zoals vleeskuiken-, zeugen- en kalverbedrijven kan overstappen naar een biomassaketel interessant zijn om energie te besparen. Ton van Korven, projectleider Bio-economie bij ZLTO, licht toe.

Wat zijn de voordelen van een biomassaketel?

'Biomassa verbranden is veel voordeliger dan gas stoken en levert geen extra CO2-uitstoot op.'

Waarom stimuleert de overheid duurzame energie?

'Het Rijk heeft nationale energiedoelstellingen. Biomassa verwaarden tot energie kan hieraan bijdragen.
'Via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is ZLTO ingezet voor kennis en contacten met agrarische ondernemers. Daaruit is onder andere de Coöperatie Duurzame Energieketen de Baronie (CDEB) opgezet.'

Hoe pakt de agrarische sector het op?

'Agrariërs schakelen snel. Ze willen van het hoge gasverbruik af. Daarvoor zijn biomassaketels aantrekkelijk. Maar elke ondernemer met een biomassaketel heeft leergeld moeten betalen. Je moet leren werken met een biomassaketel. Je levert wat gemak en tijd in, maar economisch kan het heel interessant zijn.'

Wanneer is zo'n ketel interessant?

'Bij een hoog energieverbruik. De terugverdientijd is relatief kort: vijf tot acht jaar.
'Verder past duurzame energie goed bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Zelf zorgen voor de biomassa zoals bij de Coöperatie Duurzame Energieketen de Baronie gaat nog een stap verder.'

Waar moet een ondernemer op letten?

'Het is goed om zelf kritisch te zijn richting je installateur. Belangrijke zaken zijn welke brandstof, kwaliteitseisen brandstof, beschikbaarheid, prijs, vergunningen enzovoorts. Er is een hele wereld rondom biomassaverbranding. Daarom houdt ZLTO hierover twee bijeenkomsten op 11 mei en 16 juni.'

Zijn er subsidiemogelijkheden?

'Voor installaties tot 500 kilowatt geldt de ISDE-investeringssubsidie en voor grotere installaties de SDE-regeling. In overleg met de overheid proberen we de SDE-grens te verlagen, zodat het voor de sector interessanter wordt om te investeren.'

Verwacht u een markt voor het verbouwen van biomassa?

'Tot nu toe wordt er nauwelijks landbouwgrond voor het telen van biomassa gebruikt, maar in situaties waarbij de biomassa op het eigen bedrijf wordt gebruikt, is het al aantrekkelijk. Een rekensommen zijn snel gemaakt: 10 ton droge stof per hectare is gelijk aan 4.000 kuub gas. Een burger betaalt 68 cent per kuub. Dat is 2.500 euro per hectare.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  8° / 6°
  30 %
 • Vrijdag
  8° / 7°
  20 %
 • Zaterdag
  7° / 2°
  10 %
Meer weer