Grondwaterput verplaatst nabij Natura

Het verplaatsen van beregeningsputten nabij Natura 2000-gebieden is onder voorwaarden nog steeds mogelijk. De eerste beregeningsput is onlangs verplaatst in Rijsbergen.

Het nieuwe beregeningsbeleid uit grondwater is in juni 2014 vastgesteld. Het verruimde beleid geldt in grote delen van Noord-Brabant. Voor graslandberegening geldt als voordeel dat het uren- en voorjaarsverbod vervalt. Verder is het onder voorwaarden mogelijk om nieuwe grondwaterputten te laten boren.
Er zijn uitzonderingen voor deze flexibele aanpak. In een aantal zones rond (natte) natuurgebieden geldt nog het oude beregeningsbeleid, dat de realisatie van nieuwe grondwaterputten niet toestaat.
Wel is het mogelijk om onder bepaalde omstandigheden een beregeningsput te verplaatsen. De familie Vermeeren uit Rijsbergen heeft de primeur. De ondernemers verhuisden ruim twee jaar geleden hun melkveebedrijf van Breda naar Rijsbergen.
Op de nieuwe locatie konden ze niet uit oppervlaktewater beregenen en was ook geen beregeningsput voor grondwater. Maar het beregenen van grasland en mais op de hogere zandgronden is wel nodig.
Samen met ZLTO gingen ze op zoek naar mogelijkheden. 'Wij zitten met het bedrijf in het uitstralingsgebied van het Natura 2000-gebied Ulvenhoutse Bos', zegt Jolanda Vermeeren. 'Dus we mochten we geen nieuwe put slaan. Maar van ZLTO hoorden we dat een afwaartse beweging van een bestaande put wel tot de mogelijkheden behoorde. Dat betekent dat verplaatsing mogelijk is wanneer een put verder van het Natura 2000-gebied komt te liggen. Dus zijn we op zoek gegaan naar putten van collega's in de buurt die niet meer gebruikt werden.'
De zoektocht duurde niet lang. Een naburig bedrijf had twee grondwaterputten waarvan er één niet meer werd gebruikt. Vermeeren: 'Zij wilden die put wel van de hand doen. Vorig jaar hebben we eerst bij waterschap Brabantse Delta een vergunning aangevraagd om de put op onze naam te krijgen. Toen dat gebeurt was, hebben we een aanvraag gedaan om de put te verplaatsen. ZLTO heeft gemotiveerd dat er sprake is van een afwaartse beweging. De vergunning is twee weken geleden afgegeven.'
Vermeeren zit vanwege de ligging nabij het Ulvenhoutse Bos nog wel vast aan het uren- en voorjaarsverbod. 'Maar dat we op bepaalde tijdstippen nu kunnen beregenen is natuurlijk een vooruitgang. Het afgelopen seizoen hebben we minder opbrengst van gras gehad van de hoger gelegen graslanden.'
In 2018 moet elke boer die wil beregenen beschikken over een bedrijfswaterplan. Inmiddels hebben ruim vijfhonderd boeren en tuinders zo'n plan laten opstellen door ZLTO. De voornaamste winst zit in flexibiliteit van het beregenen.

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  21° / 13°
  55 %
 • Zaterdag
  20° / 11°
  20 %
 • Zondag
  23° / 11°
  10 %
Meer weer