Controle+agrarisch+natuurbeheer+moet+beter
Nieuws
© Water, Land en Dijken

Controle agrarisch natuurbeheer moet beter

Nederland en andere lidstaten van de Europese Unie (EU) moeten volgens de Europese Rekenkamer scherper controleren op het milieu-effect van subsidies voor agrarisch natuurbeheer. Maar ook of de kosten van de gesubsidieerde projecten niet omlaag kunnen.

Dat heeft de Europese Rekenkamer afgelopen donderdag gezegd in een rapport over 'niet-productieve investeringen' (NPI's), subsidies die boeren in het kader van plattelandsontwikkelingsmaatregel 214 kunnen aanvragen om bijvoorbeeld wetlands, heidegebieden of heggen te herstellen.

De Rekenkamer heeft 28 projecten bekeken in Portugal, Italië, Verenigd Koninkrijk en Denemarken. In drie op de vier projecten zag de Rekenkamer 'duidelijke aanwijzingen van onredelijke kosten'. De reden daarvoor moet waarschijnlijk gezocht worden in het feit dat de boerenbedrijven alle kosten kregen vergoed.

Kosten

Meestal dekt een Europese projectsubsidie alleen een gedeelte van de kosten. Ontvangers van de subsidie werden daardoor 'mogelijk minder gestimuleerd om hun kosten binnen de perken te houden', aldus de Rekenkamer.

Ze adviseert lidstaten duidelijker te hameren op redelijke investeringskosten en betere onderbouwing daarvan. 'Lidstaten moeten onverwijld procedures invoeren om ervoor te zorgen dat de kosten van NPI's die steun ontvangen niet hoger zijn dan de kosten van soortgelijke door de markt aangeboden goederen, diensten of werkzaamheden', aldus het rapport.

Zesde plaats

De Rekenkamer koos de vier onderzochte landen, omdat die in de periode 2007 tot 2013 vaak hebben geprofiteerd van de regeling. Nederland staat op de zesde plaats en kreeg in die periode ongeveer tien miljoen euro uit het potje van 550 miljoen euro.

Hoewel de Rekenkamer niet specifiek naar Nederland of de andere 23 EU-landen heeft gekeken, gelden de aanbevelingen wel voor elke lidstaat.

Tekortkomingen

De 'tekortkomingen' zijn namelijk structureel van aard, aldus de Rekenkamer. Deze vorm van natuurbeheersubsidie is voortgezet voor de periode 2014-2020. Overigens zijn de aanbevelingen niet bindend en is het nog maar afwachten of Nederland er iets mee doet.

Wel valt te verwachten dat het ministerie van Economische Zaken meer richtsnoeren krijgt van de Europese Commissie. Die heeft al toegezegd veel van de aanbevelingen over te nemen.

Peter Teffer

Weer

 • Vrijdag
  21° / 9°
  10 %
 • Zaterdag
  23° / 13°
  35 %
 • Zondag
  25° / 16°
  40 %
Meer weer